Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStøldal, Anne Britt
dc.date.accessioned2015-08-18T10:45:05Z
dc.date.available2015-08-18T10:45:05Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/297358
dc.description.abstractI NATO har begrepet Smart Defence gjort seg gjeldende for å imøtekomme de utfordringene NATO står ovenfor i dag. Noe av det som ligger i begrepet er at nasjoner skal enes om strukturer hvor man i fellesskap kan dra en eller flere fordeler. Hensikten med denne studien her vært å få en bedre forståelse for hvilke mekanismer som må være tilstede for å oppnå et godt internasjonalt forsvarsmateriellsamarbeid. Dette har blitt belyst gjennom en casestudie av ubåtredningsprosjektet NSRS (NATO Submarine Rescue System). Studien har blitt gjennomført som en kvantitativ tilnærming med prosessporing. Dette for å spore tilbake for å se hvilke mekanismer som har virket inn på samarbeidet. Det er innhentet data fra prosjektet, og intervjuer er blitt foretatt for ytterligere å styrke studiens funn. For å få et så godt grunnlag som mulig, har det vært viktig å forstå bakgrunnen og verdien av et slikt samarbeid. Derfor har det vært nødvendig å beskrive foranledningen til ubåtredningsprosjektet. Gjennom historien og et økonomisk grunnlag kan faktorer som fremmer et internasjonalt forsvarsmateriellsamarbeid identifiseres. De faktorene som denne studien har lagt vekt på er byrdefordeling, teknologifordyrelse, skalafordeler, sammenslåing og deling, avtale/kontrakt, standardisering, samarbeidsform, og tilknytningsforhold. Noen av faktorene har et rent økonomisk utgangspunkt, mens andre har belyst de menneskelige verdiene. Studien har vist at den menneskelige faktoren har spilt en vesentlig rolle for prosjektets suksess. Verdier som tillit, kompetanse, erfaring og kontinuitet er sentrale i et slikt samarbeid. Samtidig som gode avtaleverk og planverk har bidratt til at utfordringer er blitt løst på et så lavt nivå som mulig. Mye innsats har vært lagt ned for å få til et internasjonalt forsvarssamarbeid. Ubåtredningskapasiteten er et komplekst teknologisk system, og viser at det å gå sammen med andre nasjoner har vært fordelaktig. Alle faktorene har vist seg å fremme et internasjonalt forsvarsmateriellsamarbeid, men alle faktorene har ikke vært like sterkt fremmende i NSRS- ubåtredningsprosjektet. De funnene som er gjort i denne studien er ikke nødvendigvis direkte overførbare til andre lignende prosjekter, fordi et hvert prosjekt i seg selv er unik, men likevel kan de være viktige å vurdere ved oppstart av nye internasjonale forsvarmateriellsamarbeid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleHvordan lykkes med internasjonalt forsvarsmateriellsamarbeid? En studie av NATOs ubåtredningsprosjektnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber71nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel