Show simple item record

dc.contributor.authorFiskvik, Hans Erik M.
dc.date.accessioned2021-12-21T10:42:56Z
dc.date.available2021-12-21T10:42:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2835221
dc.description.abstractI 2006/2007 kom det en Stortingsmelding om økt kvinnelig rekruttering til Forsvaret og det var et mål om at Forsvaret skulle ha minimum 20% kvinner i løpet av 2020. Kjønnsnøytral verneplikt ble etablert i 2017, og man har fortsatt ikke kommet i mål med 20 % kvinner i dag. Flere kvalitative studier utført de siste 10 årene har sett på hvordan soldater og ansatte opplever verneplikt, utdanning og engasjement/ansettelse i Forsvaret. Undersøkelsene som har blitt gjort har få antall respondenter og gir ikke et tilstrekkelig inntrykk av hvordan alle kvinner i Forsvaret opplever psykososialt velvære. Ulikheter blant kjønn har det heller ikke vært forsket mye på, og dette vil være en del av fokuset denne studien ønsker å utforske nærmere. Problemstillingen for studien var følgende; «Er det forskjell blant kvinner og menn i opplevelse av arbeidsengasjement, ekstra-rolle adferd, indremotivasjon og balansert lederadferd i Forsvaret?» På bakgrunn av tidligere forskning og studier, samt variablene som var tilgjengelig ble det laget fire hypoteser som ble analysert. Disse ble undersøkt kvanitativt ved å bruke datasettet til Forsvarets medarbeiderundersøkelse 2018 (FMU) . Svarprosenten for FMU i 2018 var 63,4 %, noe som utgjør 9091 ansatte i Forsvaret. FMU ble analysert, og kjønnene ble sammenlignet for å se om det var store variasjoner. Hovedfunnene fra analysen var at det er relativt små opplevde forskjeller blant kvinner og menn ansatt i Forsvaret. Kvinnene som svarte på Forsvarets medarbeiderundersøkelse ser ut til å oppleve godt arbeidsengasjement, indre motivasjon og ekstra rolleatferd med Forsvaret som arbeidsplass. Det ble funnet noen variasjoner i studien, spesielt da kvinner representerer et klart mindretall. I Heimevernet var det en tydelig tendens til at kvinner hadde en lavere grad av psykososialt velvære enn hva som gjaldt resten av Forsvaret. De sivile kvinnene i Forsvaret som helhet er de som ser ut til å ha høyest arbeidsengasjement. Ut ifra tidligere forskning kan det virke som at det er viktigere for kvinner enn menn, at arbeidsplassen er noe kjønnsdelt, da dette forebygger baksnakking og mobbing.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFHSen_US
dc.titleOpplever Kvinner Forsvaret som en god arbeidsplass. En kvanitativ studie for å se om det er forskjeller i opplevd velvære og trivsel blant kvinner og menn i Forsvaret.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderHans Erik M. Fiskviken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record