Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBakkejord, Petter
dc.date.accessioned2021-12-21T09:41:02Z
dc.date.available2021-12-21T09:41:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2835197
dc.description.abstractDagens militære doktriner legger frem prinsipper for krigføring og beskriver metoder og prosedyrer for hvordan militære organisasjoner skal sloss. Doktrinene forklarer lite om bakgrunnen for disse prinsippene og hvorfor metoder og prosedyrer er som de er. Oppgaven vil belyse i hvilken grad doktriner vektlegger militærteori og besvare relevansen av militærteori implementert i doktriner. Norge er en liten forsvarsnasjon og oppgaven bruker doktriner fra NATO og USA for å sammenligne innrettingene med doktrinene i Norge. Teorigrunnlaget for oppgaven er kjente teorier fra militærteoretikere som Carl Von Clausewitz, Henri Jomini og J.F.C. Fuller. Oppgaven diskuterer også hva militærteori er og henter inn teori fra andre vitenskaper som er relevant for militærteori, blant annet psykologi. Hensikten med oppgaven er å belyse relevansen av militærteori i doktriner for å ha kunnskap om hvilken teori som ligger bak det beskrevne i doktriner. Med utviklingen i krigens karakter er det essensielt med denne kunnskapen for å være kritisk til doktrine når utvikling i krigføring medfører at doktrinen beskriver noe som ikke lengre er relevant. Oppgaven er en kvalitativ studie av dokumenter som hovedsakelig benytter militærteori og doktriner for å besvare problemstillingen og tre forskningsspørsmål. Oppgaven bruker også vitenskapelige militærteoretiske artikler. Oppgaven viser at det er lite eksplisitt militærteori i doktriner fra Norge, NATO og USA, men at svært mye av innholdet i de overordnede doktriner i doktrinehierarkiene som diskuteres i oppgaven kan relateres til militærteori. Oppgaven påstår at lite militærteoretisk fundament i doktrinene gjør at de kan miste sin relevans i gitte situasjoner hvor krigens karakter endrer seg. En større vektlegging av militærteori i doktriner, eller henvisninger til teori kan styrke militære planleggeres og beslutningstakeres evne til å utføre beskrevne prinsipper og håndtere en ikke kjent utvikling i krigens karakter i en gitt krig eller konflikt. Slik prinsipper for krigføring beskrives i de overordnede doktrinene fra Norge, NATO og USA gir de kun en overordnet beskrivelse av prinsippene og fremstår som mangelfulle. Potensiale for å oppnå effekt i militære operasjoner er trolig betydelig større med en mer dyptgående beskrivelse av prinsippene og relevant teori for å skape forståelse for anvendelse.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFHSen_US
dc.titleI hvilken grad vektlegger doktriner militærteori? Militærteori som byggestein for doktriner og militære beslutningstakereen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderPetter Bakkejorden_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel