Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSjøberg, Erlend
dc.date.accessioned2021-11-16T11:47:01Z
dc.date.available2021-11-16T11:47:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2829825
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler hvordan OneNote som digitalt verktøy kan utnyttes i en militær planprosess. Oppgaven er artikkelbasert og artikkelen er skrevet for Scandinavian Journal of military studies. Oppgaven har til hensikt å motivere flere ansatte i forsvaret til å eksperimentere med digitale verktøy som OneNote i planprosesser. I artikkelen deler jeg mine og andres erfaringer med hvordan OneNote som verktøy kan utnyttes i militære planprosesser. Artikkelen viser at gjennom å utnytte digitale verktøy som OneNote, oppnår militære planleggere enklere former for samhandling, økt tempo og en enklere distribusjon av prosessen. Mange av utfordringene tilknyttetbruken av digitale verktøy blir også beskrevet, spesielt hvordan brukervennlighet og opplevd nytte påvirker utnyttelsen av slike verktøy. Oppgaven beskriver hvorfor jeg oppfatter OneNote som et nyttig og enkelt verktøy. Forskning viser at enkelhet og opplevd nytte øker sannsynligheten for at verktøyet tas i bruk. Fordelene med en utnyttelse av enkle digitale verktøy som OneNote,i kombinasjon med mennesker i en planprosess, overgår de ulempene som kan oppstå ved en over-digitalisering av slike prosesser. Oppgaven beskriver at hvis flere tar i bruk OneNote i militære planprosesser vil erfaringene øke med hvordan digitale verktøy kan skape positive synergier og effekter i en planprosess. Disse erfaringene vil skape et bedre empirisk grunnlag for videre forskning omkring hvordan digitale verktøy kan utnyttes i militære planprosesser.I denne oppgaven vektlegger jeg samhandling, tempo og distribusjon. I kappen er den militære planprosessen og det teoretiske rammeverket omkring digital samhandling og implementering av digitale verktøybeskrevet. Metodisk tilnærming, funn og overordnet diskusjon kommer i slutten av kappen. I artikkelen belyser jeg hvordan OneNote kan utnyttes, sett opp imot andre alternativer. Der beskriver jeg hvorda nOneNote kan skape en enklere vertikal og horisontal samhandling, øke tempoet i planprosessen og forbedredeling og distribusjon av prosessen. Oppgaven viser at tidligere forskning omkring digital samhandling samsvarer med at digitale verktøy som OneNote kan forenkle samhandlingen, øke tempoet og forbedre distribusjonen i en militær planprosess. At OneNote kan være et godt digitalt verktøy underbygges ytterligere hvis man legger forskningen omkring implementering av digitale verktøy til grunn. Artikkelen belyser gjennom dette nytteverdien av OneNote i militære planprosesser. Oppgaven som helhet argumenterer for at enkle digitale verktøy som OneNote vil forenkle samhandlingen, øke tempoet og forbedre distribusjonen, sett opp imot en mer analog løsningen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFHSen_US
dc.titleOneNote i Militær Planprosess. Teknologi og Menneskeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderErlend Sjøbergen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel