Show simple item record

dc.contributor.authorLundeland, Bendik
dc.contributor.authorJacobsen, Stian
dc.coverage.spatialNordenen_US
dc.date.accessioned2021-10-07T11:33:08Z
dc.date.available2021-10-07T11:33:08Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2788391
dc.description.abstractLitteraturstudien tar for seg sikkerhets- og forsvarspolitikk i Norden. Annekteringen av Krim og den senere tids russiske fremferd har endret bilde av Russland til en regional trussel (Pynnöniemi, Katri & Sinikukka Saari, 2017, s. 2-8). Studien utforsker hva og hvordan samarbeidsstrukturen Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) påvirkes av ytre og indre faktorer. På bakgrunn av et endret sikkerhetspolitisk klima utforsker vi også hvilke muligheter og begrensninger som finnes innenfor Nordic Defence Cooperation. Problemstillingen vi søker å besvare er: Vil NORDEFCO i større grad handle om operativt samarbeid i fremtiden? NORDEFCO vil bli revitalisert med hovedfokus på operativt samarbeid. Både outside-in forces og inside-out forces fasiliterer dette. På internasjonalt nivå foreligger det omfattende avtaleverk mellom NATO og de alliansefrie kjernenasjonene Finland og Sverige. Enhanced Opportunities Partners (EOP), Partnership Interoperability Initiative (PII) og European Intervention Initiativ (EI2) øker kjernelandenes interoperabilitet ved krisehåndtering. I tillegg fasiliterer Host Nation Support-avtalene (HNS) for militær og sivil støtte til NATO-styrker, i svensk og finsk territorium, i fred, krise og krig. Samtidig resulterer den regionale trusselen Russland utgjør, at medlemslandene ser etter muligheter for å fordype nordisk samarbeid. Aktive russiske tiltak virker heller ikke begrensende på NORDEFCOs mulighet til økt operativt samarbeid. På nasjonalt politisk nivå er den uttalte politiske viljen ikke hindret av nasjonale interesser, slik som ved felles styrkeproduksjon, anskaffelse og vedlikehold av materiell. På byråkratisk nivå gjør positive erfaringer gjennom trening og øving, graden av interoperabilitet ved militær problemløsning, samt manglende reelle utfordringer på byråkratisk nivå, at operativt samarbeid er ønskelig.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherForsvarets høgskole Krigsskolenen_US
dc.subjectSikkerhetspolitikken_US
dc.subjectForsvarspolitikken_US
dc.subjectNordenen_US
dc.subjectNORDEFCOen_US
dc.titleNordisk operativt samarbeid: Vil NORDEFCO i større grad handle om operativt samarbeid i fremtiden?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderForfattereen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber48en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record