Show simple item record

dc.contributor.authorVestre, Petter
dc.contributor.authorBotnen, ISak Svartis
dc.coverage.spatialNorgeen_US
dc.date.accessioned2021-10-07T09:34:29Z
dc.date.available2021-10-07T09:34:29Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2788342
dc.description.abstractStadig mer potent UAS har evne til å skape store utfordringer for mekaniserte styrker, noe konfliktene i Ukraina og Nagorno-Karabakh har demonstrert. Imidlertid fremheves det i relevant litteratur at den mest effektive løsningen trolig ikke finnes i innfasingen av ny teknologi, men heller i den tilpassede bruk av mekaniserte styrker gjennom taktiske samvirkeoperasjoner. Hensikten med denne kvalitative litteraturstudien er derfor å belyse hvordan mekaniserte styrker kan anvende taktisk samvirke for å redusere effekten av fiendtlig UAS. Basisfunksjonene utgjør det analytiske rammeverket for drøfting av aktuelle mottiltak. Denne studien presenterer oppdragsbasert ledelse, sambandsdisiplin, dynamisk manøver, kontrabeskytning, elektronisk krigføring, luftvern, kamuflasje, spredning og villedning som viktige tiltak for å redusere effekten av fiendtlig UAS. Gjennom en kombinasjon av disse tiltakene kan mekaniserte styrker gjennom komplementære effekter forhindre fienden i å unytte sine sterke sider innen indirekte ild. På denne måten kan fienden forskyves, som i tur legger til rette for at vi lykkes med våre målsettinger. Dette forutsetter imidlertid at vi lykkes med taktiske samvirkeoperasjoner. I norsk kontekst er det Brigade Nord som har de nødvendige organisatoriske ressursene for å lykkes med slike operasjoner.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherForsvarets høgskole Krigsskolenen_US
dc.subjectUnmanned Aircraft Systemsen_US
dc.subjectMekaniserte styrkeren_US
dc.subjectTaktisk samvirkeen_US
dc.subjectMilitære operasjoneren_US
dc.titleUnmanned Aircraft Systems (UAS): En litteraturstudie om hvordan mekaniserte styrker kan anvende taktisk samvirke for å redusere effekten av fiendtlig UAS.en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderForfattereen_US
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber57en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record