Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLerø, Nils-Endre Anglevik
dc.contributor.authorTrones, Andreas Engum
dc.date.accessioned2021-08-13T09:09:51Z
dc.date.available2021-08-13T09:09:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2767737
dc.description.abstractGlobal Navigation Satellite System (GNSS) blir mer og mer tatt i bruk i ulike samfunnssektorer i den hensikt å benytte seg av PNT (Position Navigation Time) informasjon. GNSS har som mange andre systemer feil og sårbarheter. Flertallet av feilene og sårbarhetene er bundet opp mot det svake satellitt signalet. En av sårbarhetene til GNSS er utilsiktet interferens som forekommer i atmosfæren. Atmosfæren blir påvirket av blant annet romvær. Denne oppgaven tar for seg hvordan romvær påvirker GNSS. Problemstillingen for oppgaven er: Hvordan påvirker romvær Global Navigation Satellite System (GNSS)? Oppgaven er besvart ved å analysere og drøfte data fra ulike forskingspublikasjoner og tilhørende teori. Forskingspublikasjonene omhandler hvordan romvær påvirker GNSS og de atmosfæriske forholdene. Den største forstyrrelsen i atmosfæren kommer i form av solstormer som er en type romvær. Solstormer påvirker ionosfæreforholdene på jorden og dette fører til en ustabil ionosfære. Påvirkningen fører og til en økning i elektrontetthet. Dette gir en dårligere signal/støyforhold for GNSS mottakere som kan føre til at posisjonsnøyaktigheten og påliteligheten til systemet synker. Hvis økningen i elektrontettheten er hurtig, kan man miste GNSS posisjonen helt. Sannsynligheten for påvirkningen fra romvær er større ved høyere breddegrader. Dette er på grunn av de magnetiske polene på jorden. Romværet fører til at man kan få dårligere atmosfæriske forhold på høyere breddegrader og følgelig et degradert GNSS. Avstanden mottakeren har til referansesystem påvirker hvor mye de atmosfæriske forholdene har å si for nøyaktigheten. På bakgrunn av dette konkluderer en studie gjort av Andalsvik og Jacobsen at brukere av GNSS på høyere breddegrader bør forvente verre forhold enn hva de globale atmosfæriske varslende tilsier. Kort oppsummert påvirker romvær transmisjonsforholdene til GNSS, spesielt ved høyere breddegrader. Hensikten med denne oppgaven er å øke bevisstheten rundt dette hos navigatører, for å gjøre navigasjonen mer robust.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleGNSS. Romværs påvirkning på GNSSen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber40 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel