Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndersen, Sander
dc.contributor.authorHolmsen, Jens P.
dc.date.accessioned2021-08-12T11:34:16Z
dc.date.available2021-08-12T11:34:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2767583
dc.description.abstractProblemstillingen blir besvart ved å innledningsvis drøfte Sjøforsvarets operative behov opp mot nødvendigheten av sivilstøtte. Videre drøftes mulighetene ved å anvende Forsvarets rekvisisjonssystem til å dekke de operative behovene. Deretter ses det på utfordringene knyttet til å benytte sivilstøtte for å understøtte Sjøforsvaret sine operative behov. Basert på oppgavens drøftelse konkluderes det med at Sjøforsvaret enda har behov for sivil understøttelse til maritime operasjoner, både i fredstid, og på krigsfot. I fredstid er dette mulig å dekke gjennom ramme- og strategiske avtaler med sivile partnere. Der burde det tilstrebes å benytte aktører som er registrert i den Nasjonal Ressursdatabasen og for håndsrekvirert. Da får Sjøforsvaret under operasjoner i fredstid, trent og øvd på å benytte og samvirke med sivile systemer, som det planlegges å benytte ved rekvisisjons i krig. Likevel forekommer det flere utfordringer ved å benytte sivil understøttelse og den for håndsrekvirerte struktur. Deriblant nasjonaliteten og lojaliteten til det sivile personellet i krig.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleForsvarets rekvisisjonssystem. Hva kan det nye digitale rekvisisjonssystemet bidra til Sjøforsvaret og hvilke utfordringer vil dette gi for maritime operasjoner i Norge?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber35 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel