Show simple item record

dc.contributor.authorEllingsen, Øystein Boga
dc.date.accessioned2020-09-16T07:14:55Z
dc.date.available2020-09-16T07:14:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2677949
dc.description.abstractAnskaffelse av materiell er noe av det viktigste, og vanskeligste vi gjør i Forsvaret. Uten riktig materiell til rett tid og med rett ytelse ville Forsvarets operative kapasiteter vært redusert. Det er derfor svært viktig at forsvarssektoren har en velfungerende prosjektmetode som sikrer at materiellet det er behov for anskaffes på en god måte. Med utgangspunkt i forsvarsektorens prosjektmetode tar oppgaven for seg hvorfor P9517 – «Soldatutrustning – Anskaffelse av nye CBRN vernedrakter til Forsvaret» ikke leverte i forhold til resultatmålet tid. Forskningen er avgrenset til å kun ta for seg problematikken rundt anskaffelsen av vernedraktene. I lys av prosjektteori tar oppgavens diskusjon for seg et utvalg respondenter og deres opplevelse av prosjektgjennomføringen og konsekvensene av denne. I tillegg til respondentenes svar, er forskningen supplert med erfaringer fra informanter med mangeårig erfaring fra prosjektprosessen til forsvarssektoren. Respondentenes svar er strukturert med utgangspunkt i prosjektfasen funnene hadde konsekvenser for. Funnene i forskningen viser at det i hovedsak var beslutninger som ble tatt i forprosjektfasen som resulterte i store uforutsette problemer senere i prosjektprosessen. Disse problemene skapte store forsinkelser for mottak og distribusjon av vernedraktene. Det er flere og sammensatte årsaker til at beslutningene som ble tatt tidlig i prosessen var uheldige. Hovedfunnene i forskningen viser at det i hovedsak var manglende kompetanse og erfaring i prosjektarbeid hos prosjektorganisasjonen som medførte følgefeil. Oppgaven viser spesielt til to uheldige beslutninger. Første problemet var prosjektets utlysning av tre delsystemer samtidig. Dette resulterte i manglende ressurser til å håndtere alt av tekniske data. Det andre problemet var beslutningen om at det skulle anskaffes enkeltartikler. Problemene med dette var at krigsoppsettingsplanene hos operative avdelinger var oppsatt med komplette sett, som krevde ytterligere arbeid med både fysisk og regnskapsmessig overføring av materiellet. Oppgaven viser også til flere mindre problemer som har bidratt til forsinkelser; herunder uavklarte roller og myndighet, uhensiktsmessig organisering av prosjektet og problemer med å avstemme balansen mellom resultatmålene tid, kostnad og kvalitet. Fordeling av vernedraktene til de operative avdelingene ble bestemt i 2011. Siden den gang har det vært flere organisatoriske endringer i Forsvaret. Endringene gjør at antall anskaffede vernedrakter oppleves å ikke stemme overens med dagens operative behov. Som en konsekvens av dette har operative myndigheter stoppet distribusjonen av vernedraktene for å få oversikt over materiellet og prioritere utleveringer etter egne operative vurderinger.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFHS, Sjøkrigsskolenen_US
dc.titleAnskaffelse av CBRN-Vernedrakter. Et dypdykk i utfordringer knyttet til P9517en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.rights.holderEllingsenen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record