Show simple item record

dc.contributor.authorHaugsdal, Sverre Robert
dc.date.accessioned2020-09-09T08:21:52Z
dc.date.available2020-09-09T08:21:52Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2676991
dc.description.abstractDenne studien undersøker bruken av disiplinærmyndigheten som en del av lederskapet hos kompanisjefer i Hæren. Problemstillingen i oppgaven består av tre deler. En del er å finne ut hvordan Forsvaret mener at disiplinærmyndigheten skal brukes som en del av lederskapet. En del er å finne ut hvordan kompanisjefene faktisk bruker disiplinærmyndigheten som en del av sitt lederskap. Siste del er å finne ut om Forsvaret har satt kompanisjefene i stand til å bruke disiplinærmyndigheten. Selve undersøkelse består også av tre deler. Første delen består av en undersøkelse av lover og forskrifter som understøtter militær ledelse ved bruk av juridisk metode. Andre delen er gjennomført som dokumentstudier av relevante lederskapsdokumenter i Forsvaret for å se om bruken av disiplinærmyndigheten er beskrevet som en del av hvordan kompanisjefene skal utøve sin ledelse. Tredje del er kvalitativ undersøkelse, der studien gjennom semistrukturerte intervjuer finner hvordan kompanisjefer i Hæren bruker disiplinærmyndigheten. Analysen av Forsvarets dokumenter for ledelse viser at de ikke beskriver hvordan disiplinærmyndigheten skal brukes i ett militært lederskap. Studien viser at de kompanisjefene som velger å bruke disiplinærmyndigheten, bruker den for å korrigere adferd, for å opprettholde militær orden og disiplin. Studien viser at de som ikke velger å bruke myndigheten, oppfatter den som en type lederskap de ikke ønsker å benytte seg av. Studien viser at kompanisjefene i Hæren ikke får utdanning i bruken av disiplinærmyndighet som en del av sitt lederskap. Det er opp til den enkelte kompanisjef å skaffe seg kunnskap om den praktiske bruken av den og hvordan de skal bruke den som en del av sitt eget lederskap. Studien viser at kompanisjefene i Hæren ikke får utdanning i bruken av disiplinærmyndighet som en del av sitt lederskap. Det er opp til den enkelte kompanisjef å skaffe seg kunnskap om den praktiske bruken av den og hvordan de skal bruke den som en del av sitt eget lederskap. This thesis examines the use of the disciplinary authority as part of the leadership for company commanders in the Norwegian Army. The thesis question consists of three parts. One part is to find out how the Armed Forces dictates that the disciplinary authority should be used as part of leadership. One part is to find out how the company commanders use the disciplinary authority as part of their leadership. The last part is to find out if the Norwegian Armed Forces have enabled the company commanders to use the disciplinary authority. The study itself also consists of three parts. The first part consists of a study of laws and regulations that support military leadership using legal methodology. The second part is carried out as document analysis of relevant leadership documents in the Norwegian Armed Forces. The third part is conducted as a qualitative research, through semi-structured interviews, by examining how company commanders in the Army use their disciplinary authority. The analysis of the documents for leadership in The Norwegian Armed Forces shows that they do not describe how the disciplinary authority should be applied as part of a military leadership. The study shows that the company commanders who choose to use the disciplinary authority, use it to correct behavior, and to maintain military order and discipline. The study shows that those who do not choose to use the disciplinary authority, perceive it as a type of leadership they do not want to use. The study shows that the company commanders do not receive adequate education in how to use of disciplinary authority as part of their leadership. It is up to the individual company commander to acquire knowledge about its practical use and how to use it as part of their own leadership.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherForsvarets høgskoleen_US
dc.titleDisiplinærmyndigheten. Er refselse en del av lederskapet?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderSverre Robert Haugsdalen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record