Show simple item record

dc.contributor.authorGjerdrum, Georgian Lucian
dc.date.accessioned2020-05-05T13:48:00Z
dc.date.available2020-05-05T13:48:00Z
dc.date.issued2020-01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2653377
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker den nåværende inkluderingen av Luftforsvarets tekniske mellomledere, i organisasjonsendringen Omstilling militært tilsatte (OMT). Formålet med oppgaven er å finne ut hvordan disse mellomlederne kan benyttes som ressurser for å forankre aksept for omstillingen på den respektive avdeling. Oppgavens problemstilling er derfor: Hvordan kan Luftforsvarets tekniske mellomledere inkluderes i forankringen av OMT på avdelingene? For å forklare hvordan mellomlederne kan inkluderes, tar oppgaven utgangspunkt i teorier på mellomledere, emosjonelle reaksjoner på endring, og deretter medvirkning og informering. Disse teoriene benyttes for å først forklare individenes ståsted og oppfattelse av OMT. Deretter brukes medvirkning og informering for å beskrive deres nåværende inkludering, og hvordan denne kan forbedres. Oppgaven benytter kvalitativ metode, der seks respondenter fra ulike tekniske fagfelt er intervjuet. Disse mellomlederne er henholdsvis fra to personellkategorier som oppstår i OMT, offiserer og spesialister. Personellkategoriene sammenliknes for å belyse fellestrekk og ulikheter på hvordan ordningen oppfattes. Undersøkelsen viser forskjell hos mellomlederne i form av deres aksept til organisasjonsendringens intensjon. Alle respondentene i offiserskategorien er tilsynelatende positive, mens hos spesialistkategorien er flertallet negative. Graden mellomlederne inkluderes virker å være ulikt praktisert i avdelingene. Likheten blant respondentene er at alle beskriver informasjonskvaliteten som dårlig, og at deres mulighet for å medvirke ikke er tilstede. Det kan tolkes at mellomlederne som i størst grad aksepterer omstillingen, er de som blir minst påvirket av den. Ved å gå nærmere mellomledernes behov i form av informasjon og medvirkning, kan de bistå endringen som ressurser og dermed forankre OMT på deres avdelinger. Summary This thesis examines the inclusion of the Royal Norwegian Air Force’s technical branch middle managers, in the organizational change known as “Omstilling militært tilsatte” (OMT), which can be translated to “the restructuring of military ranks”. The purpose of this study is to understand how these middle managers can serve as resources in the implementation process, in order to facilitate acceptance for the organizational change at their department. The thesis question is therefore: How can the Royal Norwegian Air Force’s technical middle management be included in OMT, in order to facilitate acceptance from their personnel? In order to explain how their inclusion is achievable, the thesis includes known theories on middle management, emotional reactions to change, information distribution and contribution. The theories explain the managers’ individual perceptions, and personal impressions of OMT. The amount of contribution and quality of information, elaborates their current inclusion in the organizational change, and how this could be improved. Six respondents from different fields of maintenance were interviewed to form the basis of this qualitative study. These managers comprise of two separate personnel categories introduced by OMT, officers and specialists (also known as Other Ranks in NATO). The categories are compared in order to shed light on possible differences in the way they perceive the organizational change. The results show differences in the degree of acceptance by the managers towards the organizational change. The officers seem to inhabit a positive view towards it, while the majority of the specialists regard it negatively. Their inclusion in OMT seems to differ, depending on their department. They describe common themes, such as the quality of information being lacking, and their possibility to contribute not being present. It does seem that the managers who accept the restructuring the most, are the ones least affected by it. Providing the respondents with information and means to contribute, would help in the process of accepting and stimulating the organizational change of their respective department. This would in turn facilitate the change, and make valuable assets of middle managers in the implementation of OMT.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherLuftkrigsskolenen_US
dc.titleLuftforsvarets mellomledere - Det usynlige bindeledd. Hvordan kan Luftforsvarets tekniske mellomledere inkluderes i forankringen av OMT på avdelingene?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record