Show simple item record

dc.contributor.advisorDokter, Luke
dc.contributor.advisorHegg, Øivind
dc.contributor.authorErichsen, Eivind Rotnes
dc.contributor.authorRugsveen, Lars
dc.date.accessioned2019-09-26T11:53:53Z
dc.date.available2019-09-26T11:53:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618977
dc.descriptionStudien er, etter ønske fra Hærens Våpenskole Ingeniør, en undersøkelse av hvordan et anlegg for rensing og gjenbruk av gråvann i internasjonale operasjoner kan se ut, og hvilke økonomiske effekter dette vil kunne ha. I studien blir ulik teknologi og løsninger vurdert opp mot faktorer som er viktige i internasjonale operasjoner. resultatet av dette fører til anlegget som videre blir vurdert opp mot økonomi og innsparinger. Det konkluderes med at teknologien har kommet tilstrekkelig langt til at rensing og gjenbruk av gråvann har potensiale for å redusere uttak av grunnvann, og at dette er en kapasitet Forsvaret bør tilstrebe å implementere i sine basesett.nb_NO
dc.description.abstractForsvaret opererer i dag i flere områder i verden hvor det er mangel på tilgang til rent vann, i tillegg har FOH oppfordret alt militært personell til å redusere sitt forbruk av naturressurser. For å bidra mot dette målet er et av tiltakene som kan gjøres rensing og gjenbruk av gråvann, på denne måten kan forbruket av naturressursen vann reduseres, uten at dette påvirker forbruket. Dagens teknologi har kommet langt, og det finnes eksiterende løsninger som gjør det mulig å rense gråvann til drikkevannskvalitet. Dette er viktig, da det tilstrebes at alt vann som benyttes i INTOPS tilfredsstiller drikkevannskvalitet, dette for å unngå sykdom eller lignende. Selv om vannet tilfredsstiller drikkevannskvalitet er det ikke sikkert det er ønskelig fra brukerens side å benytte dette som drikkevann, og vannet bør derfor først og fremst benyttes i dusj eller klesvask, som er to av de største forbrukspostene for vann i INTOPS. En løsning som tar vann fra dusj og klesvask, og renser dette til bruk i dusj og klesvask har potensiale til å mer enn halvere uttaket fra en vannkilde. Dette fører til større robusthet for leiren, da den ikke er like avhengig av vannkilden, og kan også bidra positivt i fredsbevarende eller opprørsbekjempende operasjoner, hvor det er viktig å ha lokalbefolkningen på sin side. Ved gjenbruk av gråvann reduseres også produksjonen av avløpsvann tilsvarende, og denne reduksjonen kan gi en positiv økonomisk effekt ved at mengden vann som må kjøres bort og deponeres reduseres. Dette gir mulighet for at anskaffelsen av et anlegg i sin helhet kan spares inn etter 3 års drift. Gråvann er en relativt konstant mengde vann, og forurensningen som kan forventes i gråvann skiller seg ikke mye fra dag til dag. Dette gjør gråvann til en god vannkilde, og gjør det mulig å lage et generisk system for rensing og gjenbruk av gråvann. Systemet som presenteres i oppgaven anbefales anskaffet for Forsvaret, da det tilfredsstiller kravene til enkelhet og størrelse, som er viktige i INTOPS. Dette i tillegg til muligheten for at anskaffelsen kan spares inn gjennom drift og at systemet allerede eksisterer og slik sett er «hyllevare» er viktige faktorer.nb_NO
dc.description.abstractSummary: Today the Norwegian Armed Forces are operating in several areas of the world where access to potable water is limited. In addition, there is a strong directive issued from the Norwegian Joint Headquarters that encourages all military personnel to limit their usage of natural resources. One of the measures that can to contribute to this goal, is grey water treatment and recycling. By doing this, it should be possible to reduce the usage of natural resources, without influencing overall water consumption. In the last decades, technology has allowed great advances in the field of grey water treatment, meaning that there are efficient solutions to turning grey water into potable water. This is important since the military strives to maximise the use of potable water in international contingency operations, in order to reduce the likelihood of sickness among its personnel. Even though treated water currently meets the criteria for its potability, it is not recognized as such, generally among the soldiers, with the result that treated water is mainly used for showers or laundry. These are also the two biggest contributors of water usage in military contingency operations. By treating grey water from showers and laundry, and reusing it in showers and laundry, it is possible to reduce the usage of raw water to more than half of today’s use. This again will lead to a higher level of military resilience, by being less dependent on water resources. In counter insurgency or peacekeeping operations, less use of raw water could prove positive in trying to gain the goodwill of local populations. Reusing grey water also reduces the amount of wastewater produced, which again reduces the cost of depositing sewage. This reduction in cost makes it possible for the treatment system to pay for itself in less than 3 years. Grey water is a relatively consistent stream of water which contains similar pollutions from day to day. This makes grey water an ideal source for a generic solution to its treatment and reuse. The greywater treatment system presented in this thesis meets the requirements for simplicity and size, which are important factors in contingency operations. It is therefore recommended that the Norwegian Armed Forces acquire this system. In addition, the fact that the system has the potential to recover its initial cost within a three-year period, and that it is an already existing and tried system, makes it a good addition to the Norwegian force provider system.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherKrigsskolennb_NO
dc.subjectInternasjonale operasjonernb_NO
dc.subjectMilitærleirnb_NO
dc.subjectGråvannnb_NO
dc.subjectVannrensingnb_NO
dc.titleGjenbruk av gråvann i internasjonale operasjoner. En kvalitativ litteraturstudienb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record