Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStenli-Jensen, Kevin Aleksander
dc.date.accessioned2019-08-14T09:17:45Z
dc.date.available2019-08-14T09:17:45Z
dc.date.issued2019-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2608239
dc.description.abstractGjennom en litteraturstudie av Li-ionbatterier og det sivile regelverket for maritime fartøy så har oppgaven forsøkt å svare på problemstillingen: Hvilke krav bør Marinen stille til bruk av Li-ionbatterier i sine fartøyer? Ved å bruke tilegnet kunnskap om Li-ionbatterier blir regelverket drøftet med tanke på hovedbatterier, samt militært- og sivilt utstyr som bringes om bord. Deretter følger en anbefaling for mulige tiltak for å forbedre kravene med tanke på å minske risikoen. Dernest følger en gjennomgang av en praktisk test av slukkemidler for å se om de midlene som brukes i dag er gode nok. For hovedbatterier med li-ionceller anbefales det å se på praksisen i dag for så å videreutvikle en god sikkerhetsstrategi tilpasset Marinens bruk. En vurdering på hvor langt man skal strekke fokuset på sikkerhet må gjøres da det ved overdrevent fokus på sikkerhet kan redusere fordelene ved å benytte seg av li-ionbatterier kontra andre batteriløsninger. Ved å utarbeide en prosedyre for hvordan li-ionbatterier skal oppbevares og håndteres om bord vil være et godt tiltak for å redusere risikoen rundt medbrakt utstyr. Det anbefales videre å gi en leksjon for hvordan personell trygt kan håndtere, oppbevare, oppdage mulige branntilløp og mest effektivt slukke en li-ionbatteri brann. Sistnevnte anbefales for alt personell siden alle bruker eller er i kontakt med li-ionbatterier på en daglig basis. Resultatene fra slukketestene tilsier at det anbefalte slukkemiddelet er store mengder vann, men at F-500 skum og har tilfredsstillende virkning. En revurdering av hvilke slukkemidler som tas i bruk på fartøy med li-ionbatterier anbefales. Slukketestene visste og at det viktigste for å slå ut en li-ionbatteri brann er å få så effektiv nedkjøling av batteriet som mulig, siden batteriet ellers vil re-antenne av den interne varmen i batteriet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSjøkrigsskolennb_NO
dc.titleLi-ionbatterier til fremdrift og utstyr om bord i Marinens fartøy. Sikkerhetstiltak for bruk av li-ionbatterier i Marinennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.rights.holderForfatterennb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel