Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAngeltvedt, Andreas
dc.contributor.authorStrøm, Benjamin
dc.date.accessioned2019-08-13T11:38:22Z
dc.date.available2019-08-13T11:38:22Z
dc.date.issued2019-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2608117
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om hvordan avklaringer i roller og kommunikasjon påvirker navigasjonen. Med et deduktivt utgangspunkt gjennomføres det et observasjonsstudie i simulatoranlegget på Sjøkrigsskolen, hvor følgene problemstilling blir belyst; I hvilken grad kan avklaringer i roller og kommunikasjon ha en påvirkning på navigasjonen? Resonnementet som ligger til grunn har blitt utviklet over tid ombord på skolefartøyene Kvarven & Nordnes, samt i simulatoren på Sjøkrigsskolen. Navigatører som gjør forberedelser klarer å skape gode felles mentale modeller i teamet. Dette fører til at de seiler raskere, med større ro, kommuniserer bedre og er mer tilpasningsdyktige når situasjonen blir uoversiktlig. For å underbygge vårt resonnement har vi benyttet oss av Eduardo Salas sin teori rundt teamledelse- «Big Five». Resultatene fra forsøket i simulatoren viser at det ikke er en direkte sammenheng mellom avklaringer og hvor bra kadettene seiler. Vi har oppdaget at rollene i navigasjonsteamet muligens er for satt og at det dermed ikke har vært nødvendig med avklaringer i roller. Det ble gjort fire funn hvor kadettene avklarer i kommunikasjon. Disse gjennomførte bedre enn gjennomsnittet når det kommer til tid, presisjon og korrekt prosedyrebruk. Dette var dessverre for få målinger til å konkludere med noe, men det ligger indikasjoner på at det er en sammenheng. Et interessant funn var at de navigatørene som forberedte seg med assistenten ikke presterte bedre enn de som seilte uforberedt. Oppgaven finner to signifikante funn, det ene er klar sammenheng mellom hvor presist man navigerer og om gruppen ble intervenert. Det andre funnet er sammenhengen mellom hvilken gruppe man tilhørte og hvor god prosedyrebruk teamet har. Forsøket gir sterke indikasjoner på at navigatører som ikke avklarer med assisten om hvordan de skal kommunisere mister relevant og viktig informasjon når tiden blir knapp. I forsøket ser vi at mange tilpasser prosedyren til farvannet uten at navigatøren har en formening om hvilken informasjon som blir utelatt. Vi anbefaler i vår bachelor videre forskning på emnet samt at man supplerer prosedyrene til Kvarven klasse V1.4 med informasjon om at navigatøren må avklare med assistenten hvilken informasjon har trenger for å navigere sikkert og effektiv innaskjærs.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSjøkrigsskolennb_NO
dc.titleAvklaringer i broteamet. En nødvendighet eller bare en formalitet?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.rights.holderForfatternenb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel