Show simple item record

dc.contributor.authorWassenaar, Marcel
dc.date.accessioned2019-08-12T12:31:33Z
dc.date.available2019-08-12T12:31:33Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2607941
dc.description.abstractBoth NATO and the Norwegian Government consider it of crucial importance for armed forces to actively learn from experiences, gained during operations and exercises. The armed forces that are able to effectively learn quickest will have a significant advantage over their opponent(s). This thesis identifies and explains differences and similarities in the processes used by the Norwegian Army to learn from experiences during its operations in Afghanistan in the period from 2005 until 2012 and during the exercise Trident Juncture in 2018. The comparison of the two cases is based on an analysis of previous research, related to the Afghanistan period, on a series of interviews with personnel throughout the Norwegian Armed Forces’ and Army’s hierarchies and on a study of relevant orders and documents. In both cases, there was no organisation-wide lessons learned process present within the Army that was specific or detailed enough to be used throughout the whole of the organisation. However, case-by-case guidance initiated at the level of the Norwegian Joint Headquarters and tailor-made to the operation or to the exercise, was issued. Generally, this guidance was quite effective but there were differences in its reach. In Trident Juncture, the Norwegian Joint Headquarters used the peacetime chain of command, involving also the Norwegian Army Command and Brigade North. In the Afghanistan period, using the mission chain of command, guidance was given directly to the battalion level. Subsequently, the involvement of the Army Command and Brigade North in those lessons learned processes was significantly less. Furthermore, it proved to be challenging to compare previously identified lessons with new lessons, predominantly because a usable (database-) system to support such analysis was lacking. Finally, committing personnel to lessons learned processes, either on a dedicated position or as an appointed officer with primary responsibility besides the regular job, enhanced the conduct of lessons learned processes noticeably. Improving knowledge of lessons learned processes throughout the Army’s hierarchy could further enhance the formalisation, and with that the capability, of learning from experience.nb_NO
dc.description.abstractBåde NATO og den norske regjeringen anser det som avgjørende for væpnede styrker å aktivt lære av erfaringer, oppnådd under operasjoner og øvelser. Det forsvaret som er i stand til å lære seg raskest, vil ha en betydelig fordel over motstanderen sin. Denne masteroppgaven identifiserer og forklarer forskjeller og likheter i de prosesser som den norske Hæren har brukt til å lære av erfaringer under sine operasjoner i Afghanistan i perioden mellom 2005 og 2012 og under øvelsen Trident Juncture i 2018. Sammenligningen av de to sakene er basert på en analyse av tidligere forskning relatert til Afghanistan-perioden, på en rekke intervjuer med personell gjennom Forsvarets og Hærens hierarkier og på en undersøkelse av relevante ordrer og dokumenter. I begge tilfeller fant det ingen erfaringshåndteringsprosess i Hæren som var spesifikk eller detaljert nok til å bli brukt gjennom hele organisasjonen. Det ble imidlertid utstedt spesifikk veiledning fra Forsvarets operative hovedkvarter. Veiledningen var skreddersydd til hver operasjon eller øvelse og generelt sett ganske effektiv, men det fant forskjeller i rekkevidde. Under Trident Juncture brukte Forsvarets operative hovedkvarter den vanlige (freds)kommandokjeden, som også involverte den norske Hærstaben og Brigade nord. Under Afghanistan-perioden ble veiledning gitt direkte til bataljonsnivået. Dermed var involveringen av Hærstaben og Brigade nord i erfaringshåndteringsprosessen betydelig mindre. Videre viste det seg å være utfordrende å sammenligne tidligere identifiserte og analyserte erfaringer med nye, hovedsakelig fordi et brukbart (database-)system for å støtte en slik analyse manglet. Til slutt var en tydelig konklusjon at å tilvise personell til erfaringshåndteringsprosessen, enten i en dedikert stilling eller som utnevnt offiser i tillegg til den vanlige jobben, forbedrer gjennomføringen av prosessen betraktelig. En fordyping av kunnskapen om erfaringshåndteringsprosesser gjennom hele Hærens hierarki kan forbedre formaliseringen av læring fra erfaring, og dermed læringsevnen, ytterligere.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherForsvarets høgskolenb_NO
dc.titleLearning from experience within the Norwegian Army. Comparison of learning processes during the operations in Afghanistan (2005-2012) and the exercise Trident Juncture (2018).nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber76 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record