Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBroberg, Kristoffer
dc.contributor.authorFure, Kristoffer
dc.date.accessioned2019-06-21T12:08:40Z
dc.date.available2019-06-21T12:08:40Z
dc.date.issued2019-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601700
dc.description.abstractSjøforsvaret og Marinen har tidvis ikke tilstrekkelige ressurser til å kunne understøtte hele styrkestrukturen. Under Trident Juncture 2018 ble et kystvaktfartøy, samt en «ship taken up from trade» (STUFT) benyttet til å utføre taktisk logistikkstøtte for Marinens operative ressurser. I fremtiden vil det kunne oppstå flere situasjoner hvor det vil være behov for å forsterke den sjøgående logistikkstøtten. Dette ledet oss til problemstillingen: STUFT eller kystvaktfartøy, hvilken løsning egner seg best som taktisk logistikkstøtte for Marinen i fredstid, som et supplement til Marinens nåværende struktur? Problemstillingen blir besvart ved å innledningsvis drøfte Marinens operative behov for sjøgående taktisk logistikkstøtte. Videre drøftes bruken av STUFT og kystvaktfartøyer for å dekke dette behovet, før kostnads- og nyttemessige betraktninger knyttes til alternativene. Oppgavens funn taler for at Marinen har et variabelt behov for sjøgående logistikkstøtte tilsvarende seks uker per år. For å dekke behovet, kan man benytte platform supply vessel (PSV)-fartøy fra offshorenæringen, samt flere av Kystvaktens fartøy. Kostnadsdelen sammenligner de to alternativene. Kostnadene forbundet med bruken av kystvaktfartøy kan ansees mer forutsigbare enn ved bruken av STUFT. Likevel viser våre historiske analyser og prognoser på kort sikt at STUFT-alternativet kan ansees rimeligst. Et kystvaktfartøy er mer kompatibelt til å løse militære logistikkoppdrag enn hva en STUFT i utgangspunktet er. Imidlertid vil en omdisponering av kystvaktfartøy svekke Kystvaktens evne til å løse sine primæroppdrag. Videre er det ikke gitt at man kan nytte en slik løsning høyere på konfliktskalaen. Ved bruk av STUFT vil man kunne velge fra et bredt utvalg av fartøy, samtidig som Forsvarets evne til å løse sine hovedoppgaver ikke påvirkes. Videre kan trolig STUFT-alternativet effektiviseres gjennom trening, standardsatser og containerbaserte løsninger. Valg av logistikkplattform vil alltid avhenge av flere faktorer. Gitt oppgavens avgrensninger og forutsetninger, er vår anbefalte løsning å benytte STUFT-alternativet. Det er dog ikke gitt at STUFT-alternativet vil være formålstjenlig ved alle former logistikkunderstøttelse, noe som åpner for videre analyser og forskning på konseptet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSjøkrigsskolennb_NO
dc.titleHvordan forsterke Marinens taktiske logistikkstøtte?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.rights.holderForfatternenb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel