Show simple item record

dc.contributor.authorBerger, Tomm T.
dc.date.accessioned2019-02-12T12:55:59Z
dc.date.available2019-02-12T12:55:59Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2585034
dc.description.abstractPolitiet fikk kritikk av 22. juli-kommisjonen etter terrorangrepene i Norge i 2011. En del av kritikken rettet seg mot lederskap. Videre står politiet midt i en omfattende politireform som medfører betydelige endringer på mange områder. Oslo politidistrikt og Asker og Bærum politidistrikt ble slått sammen som følge av reformen, og det nye Oslo politidistrikt ble satt i drift i mai 2017. Nye krav og store endringer i organisasjoner er krevende for ledere og medarbeidere, og kan utfordre kultur og arbeidsmiljø. Ledelse er en meget viktig faktor for at slike endringer skal lykkes, og at medarbeiderne og organisasjonen skal være effektiv. Lederatferd kan ha både positiv og negativ effekt på medarbeidere og for organisasjonen. Teori og empiri underbygger at konstruktiv lederatferd er positivt assosiert med et godt psykososialt arbeidsmiljø og at destruktiv lederatferd kan ha motsatt virkning. Denne studien undersøker i hvilken grad lederatferd påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet i Oslo politidistrikt. Datagrunnlaget til studien ble hentet inn via en spørreundersøkelse som ble sendt ut til samtlige ansatte i Oslo politidistrikt våren 2018. Som faktorer for å beskrive det psykososiale arbeidsmiljøet ble utfallsvariablene ekstrarolleatferd, jobbengasjement, utbrenthet og turnover intensjon valgt. Hovedfunnene fra studien er at konstruktiv lederatferd har en positiv sammenheng med og predikerer ekstrarolleatferd og jobbengasjement, og en negativ sammenheng med utbrenthet og turnover intensjon. Destruktiv lederatferd har en negativ sammenheng med ekstrarolleatferd og jobbengasjement, og en positiv sammenheng med og predikerer utbrenthet og turnover intensjon. Konstruktiv lederatferd var den lederatferden med størst prediktiv kraft på alle utfallsvariablene. Det indikerer at tiltak for å forsterke konstruktiv lederatferd vil være viktig og effektivt for Oslo politidistrikt.nb_NO
dc.description.abstractThe 22. July-commission criticized the Norwegian Police after the terror attacks in Norway in 2011. Parts of the critisism were directed at leadership within the police. Further, the Norwegian Police is in the middle of an extensive reform which brings massive changes in many areas. Oslo Police District and Asker & Bærum Police District were merged because of the reform, and the new Oslo Police District was operational in May 2017. New expectations and great changes are demanding for leaders and employees, and can challenge the organizational culture and work environment. Leadership is an important factor for changes to succeed, and to maintain the efficiency both by employees and within the organization. Leadership can affect both employees and the organization positively or negatively. Theory and empirical data support that constructive leadership is positively associated with a sound psychosocial work environment and that destructive leadership can have the opposite effect. This study examines to what extent constructive or destructive leadership influences the psychosocial work environment in Oslo Police District. The basic data for the research were collected through a questionnaire which was send out to all employees in Oslo Police District in the spring of 2018. Indicators chosen to describe the psychosocial work environment were organizational citizen behavior, work engagement, burnout and intention to quit. The results from the study show that constructive leadership correlates positively with and predicts organizational citizen behavior and work engagement, and correlates negatively with burnout and turnover intention. Destructive leadership correlates negatively with organizational citizen behavior and work engagement, and correlates positively and predicts burnout and turnover intention. Constructive leadership was the leadership which had most predictive power towards all outcome variables. This indicates that initiative taken to enhance constructive leadership will increase the efficiency in Oslo Police District.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherForsvarets høgskolenb_NO
dc.subjectLedelsenb_NO
dc.subjectLederatferdnb_NO
dc.subjectJobbengasjementnb_NO
dc.subjectTurnovernb_NO
dc.subjectUtbrenthetnb_NO
dc.subjectPolitietnb_NO
dc.titleHva betyr lederatferd for det psykososiale arbeidsmiljøet i Oslo politidistrikt? En kvantitativ studie av sammenhengen mellom konstruktiv og destruktiv lederatferd og ekstrarolleatferd, jobbengasjement, utbrenthet og turnover intensjon.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber90 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record