Show simple item record

dc.contributor.authorBrekke, Thor-Håvard
dc.date.accessioned2019-02-12T12:49:24Z
dc.date.available2019-02-12T12:49:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2585031
dc.description.abstractStudien undersøker personlighetstrekk hos de ansatte i Forsvarets spesialstyrker (FS). Den overordnede problemstillingen som besvares er, «Hva kjennetegner personlighetstrekkene til tjenestegjørende personell i Forsvarets spesialstyrker, og finnes det interne forskjeller på tvers av de ulike kategoriene?» Innledningsvis gis det et innblikk i de norske spesialstyrkenes historie, spesialstyrkenes prinsipielle oppdragsformer, generell spesialstyrketeori og personlighetsteori. Det er bred enighet i teori og praksis om at personellet er spesialstyrkenes viktigste ressurs. I dette lyset søker studien å finne ut hva som er spesielt med nettopp dette personellet, samt om det finnes forskjeller i personlighetstrekk internt i FS. Dette er blitt gjort ved å gjennomføre personlighetstester hos forskjellig tjenestegjørende personell i FS, som måler fem personlighetstrekk: Utadvendt, omgjengelig, samvittighetsfull, følelsesmessig stabil og åpen for opplevelser. Studien har benyttet analyser av korrelasjoner, t-tester, varians og regresjon på innsamlet data. Sammenlignet med andre personellgrupper utenfor FS, indikerer studien at personellet i FS har høyere verdier på personlighetstrekkene følelsesmessig stabil og samvittighetsfull. Operatører i FS generelt er ikke signifikant forskjellig sammenlignet med støttepersonell. Studien indikerer imidlertid at støttepersonellet er mer like enn operatørene. Generelt indikeres offiserene til å være signifikant mer utadvendt enn spesialistbefalet. Det ble ikke funnet signifikante forskjeller mellom hverken operatører eller støttepersonell på tvers av Forsvarets spesialkommando (FSK) og Marinejegerkommandoen (MJK). I denne sammenheng er det imidlertid påvist en trend som viser at operatørene er noe mer like sett i forhold til støttepersonellet. Personlighetstrekkene i FS varierer med alder og erfaring. Eldre personell er mer følelsesmessig stabil, og alder forklarer denne sammenhengen best. Antall deployeringer har imidlertid best forklaringskraft knyttet til lavere verdier på personlighetstrekket omgjengelig. Forklaringskraften gjelder FS generelt, støttepersonell spesielt, men påvises ikke hos operatører.nb_NO
dc.description.abstractThis study researches the personality traits of personnel within the Norwegian Special Operations Forces (NORSOF). The primary objective of the study is to answer the research question, “What characterizes the personality traits of the personnel within NORSOF, and are there internal differences across the personnel categories?” Initially the study provides an historical background of NORSOF, their principal tasks, Special Operation Forces (SOF) theory and the theory of personality traits. It is commonly accepted that personnel are a military unit’s most critical resource, and this holds especially true for SOF units. This study analyzes what makes personnel who conduct special operations so special, and if there are internal personality differences within NORSOF. Demographic and personality data were collected from different personnel categories in NORSOF, and five major personality traits are measured: Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Emotional stability and Openness to experience. The data are subject to analysis of correlations, t-tests, variance and regression. Compared to other groups, the study indicates that the NORSOF personnel score higher on the personality traits emotionally stable and conscientiousness. No significant differences are noted between the surveyed operators and the support personnel in the units. Interestingly, the study indicates that the support personnel in general are more alike than what the operators are. Furthermore, the study indicates that the officers in general have significantly higher scores on extraversion compared to the other ranks. No significant differences are noted between the SOF units deriving from respectively the Norwegian Navy (NORNAVSOC - MJK) and the Norwegian Army (NORASOC - FSK). In this context, the operators seem more alike than the support personnel. The personality traits of NORSOF personnel vary with increased age and experience. Older NORSOF personnel are indicated to be more emotionally stable and this variety was shown to be best explained by increased age. However, the negative variety in agreeableness was shown to be best explained by increased number of combat deployments per se. The explanations are indicated for NORSOF in general and the support personnel in particular. No explanations are found connected to age, experience and personality traits for the operators.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherForsvarets høgskolenb_NO
dc.subjectForsvarets spesialstyrkernb_NO
dc.subjectForsvarets spesialkommandonb_NO
dc.subjectMarinejegerkommandoennb_NO
dc.subjectPersonlighetstrekknb_NO
dc.titleSpesialstyrkenes personlighetstrekk. En studie av organisasjonspsykologiske forhold i Forsvarets spesialstyrkernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber103 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record