Show simple item record

dc.contributor.authorLie, Tor-Inge Myklebust
dc.date.accessioned2019-02-11T14:49:48Z
dc.date.available2019-02-11T14:49:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584872
dc.description.abstractI denne studien har jeg undersøkt hva som predikerer ytelsene til en offiser. Det ble valgt prediktorer fra Felles Opptak og Seleksjon (FOS) for befalskolene som benyttes ved dagens seleksjonsprosess og to nye prediktorer; self-efficacy og hardiness som ikke benyttes til seleksjon, men som i andre studier har vist å ha betydning for prestasjoner. Prediktorene ble målt opp mot kriteriet hovedkarakter fra befalsskolene og Skikkethet Militær Leder (SML) fra tjenesteuttalelsen. Utvalget i studien (N = 417) var alle som gikk befalsskole i Forsvaret i 2015. Den prediktive validiteten til prediktorene ble undersøkt gjennom korrelasjons- og stegvis regresjonsanalyse for å avdekke i hvilken grad prediktorene forklarte varians i de to kriteriene som var hovedkarakter og skikkethet militær leder, og om self-efficacy og hardiness bidro med ytterligere forklart varians i forhold til de prediktorene som allerede anvendes i seleksjonsprosessen. Funnene i studien viste at Allment Evnenivå (AE) og skolepoeng predikerte hovedkarakter (r = .26 og r = .31), mens offisersvurdering (feltuke) predikete «skikkethet militær leder» (r = .24). Self-efficacy og hardiness predikerte hverken hovedkarakter eller skikkethet militær leder. Dette illustrerte at prediktorene som ble benyttet ved FOS var hensiktsmessig i forhold til å predikere resultater i form av hovedkarakter og skikkethet militær leder.nb_NO
dc.description.abstractThis study examines if it is possible to predict an military officer’s performance. Specific abilities and aptitudes were chosen from data recorded during the officer candidate school selection process. These previously recorded characteristics were examined together with two new potential predictors; “self-efficacy” and “hardiness.” While these are not used in the normal selection process, other studies have shown that they are related to performance. The predictors were correlated with two performance criteria “Grade Point Average” (GPA) and “suitability as a military leader” (SML). The study sample (N=417) included all individuals that graduated from officer candidate school in the Norwegian armed forces 2015. To estimate the predictive validity of the selection system and the potential incremental validity of the two new predictors (self-efficacy and hardiness), correlations and stepwise regression analyses were conducted in order to examine to what extent they explained the variance in “grade point average” and “suitability as a military leader.” The findings from this study indicated that “general mental ability” and “grade point average” (from upper secondary school) predicted “grade point average” (r = .26 and r = .31), while “assesment as officer” (assess during field training) predicted “suitability as a military leader” (r = .24). Neither self-efficacy or hardiness predicted “grade point average” or “suitability as a military leader” or contributed to incremental validity in the regression analyses. This indicates that the existing predictors currently utilized for officer assession are suitable to predict an officer’s performance regarding “grade point average” and “suitability as a military leader”.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherForsvarets høgskolenb_NO
dc.titleHva predikerer ytelsene til en offiser? En evaluering av seleksjon til Forsvarests befalskolernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record