Show simple item record

dc.contributor.authorJensen, Stian
dc.contributor.authorOlsen, Espen Elvestad
dc.date.accessioned2018-11-26T13:38:44Z
dc.date.available2018-11-26T13:38:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2574894
dc.description.abstractSjøforsvarets fartøyer benytter seg av GPS og andre sensorer for å opprettholde sin posisjon i det elektroniske sjøkartet. Denne posisjoneringen fungerer meget bra i fredstid, men i en krigssituasjon må man anta at fienden vil hindre oss benyttelsen av disse GPS signalene. Derfor er marinens fartøyer avhengig av å kunne skaffe seg en posisjon uten å ha signaler fra GPS. En av metodene fartøyene kan gjøre dette på er ved benyttelse av en peilesøyle for å utføre en posisjon med 2 eller 3 peilinger. Vår oppgave tar for seg Sjøforsvarets 2 ulike peilesøyler og hvilken av disse som kan tilby et best mulig resultat. Derfor ble vår problemstilling: Hvilken av peilesøylene vil gi best målinger ved posisjonering? For å besvare denne problemstillingen gjennomførte vi et forsøk i kontrollerte omgivelser i simulatoranlegget på Sjøkrigsskolen. Formålet med forsøket var å teste peilesøylen fra Brudeseth og Scandinavian Micro Systems i samme scenario hvor tilstandene var slik at man kun testet peilesøylens målinger. Det ble benyttet 18 kandidater fra OM-3 som hadde samme erfaring og en mest mulig lik tilnærming til peilesøylen i forhold til marinens navigatører. Disse kandidatene gjennomførte forsøket som inneholdt å utføre 3 ulike posisjoner med begge peilesøylene. Resultatene som var relevante fra denne gjennomføringen var avvik i meter fra den absolutte posisjonen. Den viste i samtlige posisjoner at SMS sin peilesøyle hadde bedre målinger med et mindre avvik. Dette på tross av at kandidatene hadde større erfaring med peilesøylen fra Brudeseth. Vårt forsøk gir en klar indikasjon på at SMS sin peilesøyle tilbyr et mindre avvik ved bruk i en posisjon med 2 eller 3 peilinger. Forsøket var imidlertid under svært kontrollerte omgivelser i simulatoren, som igjen medførte at vi ikke fikk med påvirkninger som peilesøylene vanligvis opplever til sjøs. Det var også kun 18 kandidater som gjennomførte forsøket noe som er for få til å trekke en endelig konklusjon om emnet. Vi vil derfor anbefale å gjennomføre flere tilsvarende forsøk med marinens fartøy og deres personell som kan danne grunnlaget for en sterkere konklusjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSjøkrigsskolennb_NO
dc.titleMilitær presisjon i posisjon. En undersøkelse av ulike peilesøylernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.rights.holderForfatternenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record