Show simple item record

dc.contributor.authorFøsker, Mari Sunniva
dc.contributor.authorLilledahl, Silje
dc.date.accessioned2018-11-26T13:05:23Z
dc.date.available2018-11-26T13:05:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2574878
dc.description.abstractVed Sjøkrigsskolen har det vært kutyme i mange år at kadettene får i oppdrag å selv fordele seg til videre tjeneste, ut i fra de stillinger som blir gitt hvert enkelt avgangskull. Vår erfaring er at dette er en krevende prosess, der den enkeltes motivasjon og sosialiseringsprosess på skolen fører til at kadettene har sterke meninger og tilsvarende sterke ønsker. Hensikten med oppgaven er å undersøke hva som påvirker kadettene til å ønske som de gjør, om det er en vesentlig forskjell mellom kullene og om det er medkadetter eller ansatte og veiledere som påvirker valgene deres i størst grad. Ved bruk av en kvantitativ spørreundersøkelse som vi leverte til hver enkelt kadett i Operativ Marine 1, 2 og 3 har vi blant annet stilt spørsmål om de har erfaring fra Sjøforsvaret fra før, om de hadde noen preferanser før de startet studiene, om de har noen preferanse ved nåværende tidspunkt, hvilke avdelinger de har hørt negativ og positiv omtale om og eventuelt av hvem. Ved hjelp av denne undersøkelsen laget vi et nullpunkt og en nåtid, og undersøkte om det var stor endring i løpet av studietiden. Vi har altså prøvd å finne ut om kadettene endrer mening i løpet av Sjøkrigsskolen, og om det i tilfelle skyldes sosialisering på skolen. I grove trekk har vi undersøkt tre hypoteser: Hypotese 1: Kullet du går i bestemmer hva som er populært. Hypotese 2: Kadetter lar seg mer påvirke av hverandre enn ansatte på Sjøkrigsskolen. Hypotese 3: Kadetter endrer på ønskene etter hvilke muligheter de har. Hovedfunnene i denne studien viser at det er forskjell på hva som er populært i kullene, at kadettene lar seg mer påvirke av erfarne medkadetter enn noen andre, og at ombestemmelsesgraden øker i takt med tid tilbragt ved skolen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSjøkrigsskolennb_NO
dc.titleSosialisering på Sjøkrigsskolen. Hvordan sosialiseres kadettene ved Sjøkrigsskolen i valg av videre tjenestested i Sjøforsvaretnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.rights.holderForfatternenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record