Show simple item record

dc.contributor.authorVold, Matilde Fogstad
dc.date.accessioned2018-11-19T13:36:26Z
dc.date.available2018-11-19T13:36:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2573482
dc.description.abstractPersonlig bekledning og utrustning (PBU) er sentralt i Forsvaret, først og fremst for operativ virksomhet. Samtidig står PBU for førstelinjes helse, miljø og sikkerhet (HMS) og utgjør ikke minst Forsvarets visuelle profil. God status på PBU satsen må opprettholdes for at materiellet skal fungere etter sin hensikt. Dette stiller blant annet krav til tilgjengelighet av PBU. Problemstillingen denne oppgaven tar for seg er «hvordan er tilgjengeligheten av PBU for militært ansatte kvinner i Hæren?». Med tilgjengelighet menes den reelle servicegraden Forsvarets logistikkorganisasjon leverer. Kvinners innmarsj i Hæren har med sine 34 år kort historie sammenlignet med Hærens 390 år gamle historie. «Kongens klær» skal ikke lenger bare dekke herrenes behov men også et stadig økende antall kvinners behov. Det er derfor aktuelt å undersøke hvordan PBU og PBU-tjenestens ytelsesnivå er for dagens militært ansatte kvinner i Hæren. Den reelle tilgjengeligheten PBU-tjenesten leverer bestemmes av sluttbrukeren. Derfor bygger studien på svar brukerne selv gir i oppgavens spørreundersøkelse. Svarene analyseres kvantitativt og legger grunnlaget for å teste oppgavens seks hypoteser som måler leveringsservice: 1. Kvinner opplever sjeldent at deres størrelse er tilgjengelig på depot. 2. Kvinner som ofte går på depot får det de har behov for. 3. Kvinner opplever at de ikke får utstyr selv om det er tilgjengelig. 4. Kvinner opplever det som tungvint å hente ut nye PBU artikler. 5. Kvinner opplever det som tungvint å bytte PBU artikler. 6. Small, medium og large er de størrelsene som oftest mangler. FLO forsyning har en ambisjon om 100% leveringsservice. Oppgaven avdekker avvik mellom denne ambisjonen og dagens faktiske leveringsservice. Overraskende nok er det serviceytelsen ved depot respondentene opplever som mest utfordrende. Dårlig service, papirarbeid, åpningstider og andre faktorer spiller i stor grad inn på militært ansatte kvinners opplevelse av tilgjengeligheten av PBU. Funnene i denne oppgaven gir, med forbehold om representativitet og metodiske begrensninger, gode pekepinner på hvor PBU-tjenesten har forbedringspotensial. I lys av forsvarets ambisjon om økt kvinneandel er dette sentrale utfordringer å ta tak i.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSjøkrigsskolennb_NO
dc.titlePersonlig bekledning og utrustning for kvinner i Hæren. En studie om opplevd leveringsservice hos sluttbrukernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.rights.holderForfatterennb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record