• Energistyrings- og kraftforsyningssystem 

      Randal, Vebjørn G.; Laukvik, Sindre (Bachelor thesis, 2019-05)
      Denne oppgaven har tatt for seg utviklingen, byggingen og idriftsettelsen av et energistyringssystem (EMS) på en modell av en elektrisk forsyningslinje. I oppgaven ble det lagt vekt på å lage en modell av en moderne ...