• Prosjektering av autonom USV for 1. Minerydderskvadron 

      Nilsen, Per Rønholt; Prytz, Berge Kierulf (Bachelor thesis, 2019-05)
      Gjennom denne oppgaven har vi prosjektert et autonomt modulbasert fartøy som skal kunne løse flere oppgaver knyttet til fremtidens konsept for minemottiltaks operasjoner. Metoden vi har brukt i denne oppgaven baseres på ...