Show simple item record

dc.contributor.authorChristensen, Arve
dc.date.accessioned2018-07-16T09:19:01Z
dc.date.available2018-07-16T09:19:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505626
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven har vært å finne ut hvordan Forsvaret og politiet ser på muligheten for et økt samarbeid innenfor IKT. Dette er gjort ved å finne de faktorene som påvirker et eventuelt økt samarbeid innenfor IKT. I tillegg er de områdene som etatene ser for seg vil være hensiktsmessig å samarbeide om i fremtiden analysert. Dette er et tema som det i svært liten grad har blitt forsket på tidligere, og det er lite litteratur som omhandler samarbeid mellom etatene ut over operativt samarbeid. Formålet er derfor å bidra til økt forståelse, og etablere empiri for samarbeid mellom Forsvaret og politiet innenfor IKT. Gjennom i hovedsak intensivt forskningsdesign, med ekspertintervjuer, har oppgaven avdekket hvordan Forsvaret og politiet ser på et økt samarbeid innen IKT. Det ble i oppgaven drøftet åtte ulike faktorer. Et av hovedfunnene er at en rekke av faktorene bærer med seg elementer som både fremmer og hemmer et samarbeid. Samtidig som en ser at flere av faktorene vil påvirke hverandre. De faktorene som påvirker samarbeidet mest er svært sammenfallene fra respondentene i begge etater. Både Forsvaret og politiet mener at økonomi og operativ evne er de viktigste faktorene som fremmer samarbeid, samtidig som ledelse og styring er den faktoren som hemmer mest. Faktoren kompetanse fremmer et samarbeid, da begge etater har utfordringer knyttet til små fagmiljøer og rekrutering. Faktoren media er svakt hemmende da håndtering av media kan komplisere samarbeidet. Kulturfaktoren hemmer for samarbeid mellom etatene, samtidig som den fremmer et samarbeid mellom dem på grunn av mange fellestrekk i kulturen. Lover og regelverk kan være en kompliserende faktor for samarbeid, samtidig som offentlige myndigheter ønsker et økt samarbeid. Organisatoriske implikasjoner, var en faktor som respondenten ikke mente var en faktor av avgjørende betydning på nåværende tidspunkt. Det er i tillegg avdekket en rekke områder som både Forsvaret og politiet ser for seg et økt samarbeid. Dette er i hovedsak områder for å dekke fremtidige behov for digitalisering, men det er også konkrete forslag til samarbeid om nåværende kapasiteter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherForsvarets høgskolenb_NO
dc.subjectIKTnb_NO
dc.subjectsamarbeidnb_NO
dc.subjectPolitietnb_NO
dc.subjectForsvaretnb_NO
dc.titleIKT-samarbeid : Faktorer som påvirker IKT-samarbeid mellom Forsvaret og Politietnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber69nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record