Show simple item record

dc.contributor.authorBørresen, Frank R.
dc.date.accessioned2018-07-16T09:14:52Z
dc.date.available2018-07-16T09:14:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505621
dc.description.abstractMilitære doktriner kan kort sies å være hvordan militærmakten skal anvendes for å nå politiske målsetninger. Denne studien undersøker hva militære doktriner er og hvordan de kan studeres. Videre utforsker oppgaven hva militær innovasjon er, og hvordan drivkreftene bak den kan forståes. Improviserte bomber (Improvised Explosive Device - IED) har vært en del av krigføringen siden kruttets oppfinnelse. Til tross for dette var det først på begynnelsen av 2000-tallet at det kom en doktrine for å imøtekomme denne utfordringen. I kjølvannet av ”krigen mot terror” påvirket fremveksten av improviserte bomber i stor grad den vestlige militærbruken så vel som politikken i Afghanistan og Irak. Denne studien sammenfatter utviklingen av militære doktriner og utfordringen med IEDer i en kasusstudie av NATOs C-IED-doktrine. C-IED-doktrinen ble utviklet under pågående operasjoner i Afghanistan og Irak, og gir med det en sjelden mulighet til å se nærmere på utviklingen av militære doktriner som skal imøtegå eksisterende utfordringer i pågående krigsoperasjoner. Oppgaven synliggjør metoder for å undersøke funksjonen til militære doktriner i henhold til Harald Høibacks doktrinemodell, og militær innovasjon i lys av Adam Grissoms modeller for militær innovasjon. Disse anvendes i kasusstudien av C-IED-doktrinen. Studien viser at doktrinen endret karakter underveis i utviklingen. Den gikk fra å være defensiv og reaktiv til å bli offensiv og proaktiv. Videre fremkommer det at C-IED-doktrinen ble drevet frem ovenfra i NATO, men at dens innhold i stor grad var et resultat av innovasjon nedenfra i operasjonene i Afghanistan og Irak.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherForsvarets høgskolenb_NO
dc.subjectIEDnb_NO
dc.subjectmilitære doktrinernb_NO
dc.subjectdoktrineutviklingnb_NO
dc.subjectNATOnb_NO
dc.titleNATOs C-IED-doktrine : Doktrineutvikling under pågående operasjonernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber76nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record