Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAannø, Stig Tore
dc.date.accessioned2018-07-16T08:54:42Z
dc.date.available2018-07-16T08:54:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505601
dc.description.abstractDenne studien undersøker hvordan ulike strategier for avskrekking gjennom det digitale rom kan understøtte eller undergrave en småstats overordnede sikkerhetspolitiske målsettinger. Studien støtter seg på strukturell realisme for å forstå aktørene i det internasjonale systemet, og tar utgangspunkt i klassisk avskrekkingsteori for å identifisere aktuelle strategier. Disse teoriene drøftes så i relasjon til det digitale domenet og dets egenskaper. Dette danner så grunnlag for å utvikle modeller for gjennomføring av en spillteoretisk analyse, der hensikten er å avdekke hvorvidt de ulike avskrekkingstrategiene understøtter eller undergraver småstatens overordnede strategiske målsettinger. Studien viser at avskrekking gjennom det digitale rom er krevende uavhengig av om vi ser på hegemoner, stormakter eller småstater. Videre viser studien at småstater har et mindre handlingsrom, ettersom avskrekkingsstrategier i ulike tilfeller kan føre til en bilateral eskalering mellom partene. Dette undergraver i praksis småstatens overordnede strategiske målsetting. På tross av at avskrekking framstår som et krevende konsept, viser studien at det finnes rasjonelle strategiske muligheter som støtter seg på særegenhetene i det digitale rom. Disse særegenhetene gir forutsetninger for at det er mulig å endre offensiv-defensiv balansen til fordel for defensiven, samtidig som faren for eskalering forblir lav.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherForsvarets høgskolenb_NO
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectavskrekkingnb_NO
dc.subjectcybernb_NO
dc.subjectstrateginb_NO
dc.subjectsikkerhetspolitikknb_NO
dc.titleStrategisk avskrekking i det digitale rom : Finnes det rasjonelle strategier for små stater?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber70nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal