Show simple item record

dc.contributor.authorKvam, Ståle
dc.date.accessioned2018-01-17T11:46:55Z
dc.date.available2018-01-17T11:46:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2477938
dc.description.abstractAt fremtiden inneholder en større grad av autonomi synes å være en oppfatning de fleste deler i dagens samfunn. Økt innslag av autonomi er også trenden innen militære systemer, både når det gjelder målutvelgelse og effektpåføring. Innenfor militærmakten er det flere forhold man må forholde seg til når det gjelder autonomi. Ett av dem er reglene knyttet til krigføring beskrevet i Genèvekonvensjonene med tilleggsprotokoller. Hva som vil være praktisk mulig for en militær sjef å gjøre når han skal forsikre seg om at målet er militært ved bruk av autonome systemer er det denne oppgaven skal dreie seg om. Målutvelgelsesprosessen er en av flere prosesser militære sjefer må forholde seg til når det gjennomføres operasjoner. Kravene til målverifikasjon er alltid et viktig moment i den prosessen. Dagens teknologi gjør allerede bruk av en rekke forskjellige typer innhentingsmetoder som det i større og mindre grad kan argumenters for at inneholder grader av autonomi. Det beskrives gjerne tre nivåer innenfor graden av autonomi der hvor fjernstyrte systemer er den enkleste formen med minst grad av autonomiserte prosesser. Deretter følger automatiserte systemer som er en videreutvikling av de fjernstyrte ved at de kan utføre en rekke ulike oppgaver uten menneskelig innblanding om det skulle være ønskelig. Det siste nivået er systemer hvor systemet i seg selv er i stand til å korrigere egne handlinger basert på omgivelsene rundt seg. Forholdsreglene i Første tilleggsprotokoll til Genèvekonvensjonene er generelle i den forstand at de tar ikke spesielt hensyn til hvilken utviklingsgrad teknologien som benyttes i krigføringen innehar. Hva som er praktisk mulig og hva som kan defineres som militær fordel er to forhold som er avgjørende i forhold til folkeretten. Dette varierer avhengig av hvilket kommandonivå som beslutter at et angrep skal gjennomføres. Det er den som har de beste forutsetningene for å vurdere lovligheten av et angrep som skal fatte beslutningen om det skal gjennomføres. I en tilfellestudie fra en reell operasjon i internasjonale operasjoner diskuteres bruken av ulike grader av autonomi brukt til målutvelgelse opp mot folkeretten. Det viser seg at det er til dels stor forskjell på de forskjellige kommandonivåene og deres mulighet til å kunne ta riktige avgjørelser i denne operasjonen, men at det samtidig er den subjektive vurderingen hos den enkelte sjef som er avgjørende for at man overholder folkeretten. I et tenkt eksempel med innslag av større grad av autonomi i målutvelgelsen er resultatet omtrent det samme.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherForsvarets høgskolenb_NO
dc.subjectautonome systemernb_NO
dc.subjectmålutvelgelsenb_NO
dc.subjectfolkerettnb_NO
dc.titleAutonom målutvelgelse : Et rettslig dilemma?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record