Show simple item record

dc.contributor.authorLorentzen, Ann-Mari
dc.date.accessioned2018-01-16T14:11:34Z
dc.date.available2018-01-16T14:11:34Z
dc.date.issued2017-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2477831
dc.descriptionUgradert versjon, vedlegg C (organisasjonskart) manglernb_NO
dc.description.abstractI 2004 ga Forsvarsdepartementet Sjøforsvaret i oppdrag å etablere et forprosjekt, hvor det ble avklart at det skulle anskaffes en generisk logistikkfartøy som skulle gi støtte både nasjonalt og internasjonalt. Fartøyet fikk navnet KNM Maud og skal bidra til en økning av mobilitet, reaksjonsevne og utholdenhet til de maritime styrkene. Sjefen for Sjøforsvaret har sagt i sin virksomhetsplan at fartøyet skal minimum seile i 80 døgn i året. Samtidig skal man prøve å opprettholde de «maritime standard» kravene som NATO har satt til å være 108 seilingsdøgn. I programutkastet til KNM Maud i 2019 er det planlagt med 135 seilingsdøgn og en internasjonal deployering. Mannskapet om bord har ytret en bekymring rundt mengden vedlikeholdsrutiner og besetningens kapasitet. I min oppgave ønsker jeg gjennom en casestudie å finne ut om mer om dette. Studien omhandler om besetningen om bord på KNM Maud vil klare å vedlikeholde fartøyet ved en økning i antall seilingsdøgn. For å svare på problemstillingen har jeg valgt å drøfte tre scenarioer med ulik seilingsaktivitet, henholdsvis 80, 108 og 135 døgn. Dette ble presentert som et base-case, hvor jeg så på dagens vedlikeholdsplan, hvor mye ekstra vedlikeholdsbehov som ville oppstå med 30 % korrektivt vedlikehold og en førstegangstjeneste som varte i 12 måneder. Videre utførte jeg en sensitivitetsanalyse hvor jeg endret disse tre variablene. I base-caset ble konklusjonen, i alle scenarioene, at besetningen ikke har kapasitet til å utføre vedlikeholdsbehovet. Det ble identifisert at en vil trenge enten 30 - 40 vernepliktige eller 12 lønnede personer for å dekke hele vedlikeholdsbehovet. I sensitivitetsanalysen viste resultatet at en utskiftning av noen variabler kan bidra til at besetningen vil kunne inneha den kapasiteten de trenger sett opp mot vedlikeholdsbehovet. Dette var imidlertid med liten margin. Jeg vil anbefale å gjøre en ny analyse med de tallene som ligger i vedlikeholdsplanen når den er ferdig utarbeidet av Forsvarsmateriell Maritime Kapasiteter (FMA MAR-KAP). Det kan i tillegg undersøkes hvordan en bortsetting av vedlikeholdsoppgaver som besetningen selv skal utføre under landligge, vil slå ut på besetningens kapasitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSjøkrigsskolennb_NO
dc.titleKNM Maud - Sjøforsvarets nye støtte- og logistikkfartøy. En casestudie om fartøyets vedlikeholdsbehov og besetningens vedlikeholdskapasitetnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.rights.holderForfatterennb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record