Show simple item record

dc.contributor.authorUnhjem, Erik
dc.contributor.authorStien, Guro Hegestad
dc.date.accessioned2017-09-12T08:38:31Z
dc.date.available2017-09-12T08:38:31Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454176
dc.description.abstractABSTRACT The Norwegian Military international camps use generators for energy production. Fuel is expensive and considered a risk for personnel and the operation of camps. A reduction of fuel consumption reduces fuel transportation and the resupply of fuel reserves. The Norwegian Defense Estates Agency has seen the need for examining the possibilities of solar energy for energy supply in international camps. This has given the following thesis: How can a solar system make today’s energy supply of international camps more economical and tactical resistant, and how can such a system look like? The empirical data is collected through interviews and reports. The interviews were conducted with people with diverse backgrounds to give a broad knowledge on how to use solar power. This laid the foundation for what the system should look like and its potential pitfalls. The technology within the solar industry was considered through an economical and operative perspective to best choose the technology the system should consist of. Further, an easy method for calculating the size and cost for a generic system was developed. The method is intended used at a planning state to give an estimate of the cost of implementing a system. Based on the previous chosen technology; a generic hybrid system consisting of solar panels, battery and generators, is calculated with dimensions to supply a camp for 200 people. The generic system which is presented in this paper is considered not an option for the military as it is today. The area required is too large, the solar cell efficiency is too low and the battery costs are high. The developed method and the chosen technology is still considered to be a good solution for future research on the subject. The technology is moving towards greater efficiency and less expensive investments. Because of this a reconsideration should be done in the future once the technology has been further improved and is more affordable. The recommendation is to first reduce the energy consumption in the camps and collect accurate data on the load profile so correct calculations can be done. After doing this, solar power could be added to the system. Initially, a swarm technology is considered the best option for the Military, where each function in the camp has solar that works individuallynb_NO
dc.description.abstractI Forsvarets internasjonale leirer benyttes aggregater til strømforsyning. Aggregatene bruker drivstoff som er kostbart og innebærer en risiko for menneskeliv og drift av leiren. Et lavere drivstofforbruk reduserer drivstofftransporten, drivstoffreservene må etterforsynes sjeldnere. Forsvarsbygg så et behov for å undersøke hvorvidt solceller som energiforsyning var mulig. På bakgrunn av dette er problemstillingen for studien: Hvordan kan et solcellesystem gjøre dagens energiforsyning av internasjonale leirer mer økonomisk og taktisk lønnsomt, og hvordan vil et slikt system kunne se ut? Empirien i studien er hentet fra intervjuer og rapporter. Intervjuobjektene hadde ulik bakgrunn og derfor et ulikt syn på hvordan solceller kan benyttes. Dette dannet et bredt grunnlag for hvordan systemet burde se ut og hvilke fallgruver det potensielt ville gi. Teknologien innenfor solcelleindustrien ble vurdert gjennom et økonomisk og taktisk perspektiv for å legge til grunn hvilken teknologi systemet bør bestå av. Videre ble det utviklet en fremgangsmåte for beregning av størrelsen og kostnaden til et generisk system. Fremgangsmåten er utviklet for å enkelt planlegge og gi et overslag på kostnaden tilknyttet implementering av solceller. På bakgrunn av teknologivurderingene ble fremgangsmåten benyttet til å beregne et generisk, hybrid energiforsyningssystem. Systemet består av aggregater, solceller og batterier, og for å forsyne ett av Forsvarets basesett for 200 personer. Systemet som presenteres i studien vurderes til å ikke være aktuelt for Forsvaret slik det står i dag. Arealbehovet er for stort og solcellenes virkningsgrad er for lavt, samt at batterikostnadene er høye. Fremgangsmåten og teknologivurderingene anses likevel å være aktuelle for videre undersøkelser på området. Utvikling av teknologien går mot økt effektivitet og billigere investeringer. Derfor vil det i framtiden være aktuelt med en ny vurdering når teknologien er ytterligere forbedret og rimeligere. Anbefalingen videre er å iverksette tiltak for å redusere energiforbruket i leirene. Det bør foretas nøyaktige målinger av strømforbruket i en leir slik at man kan gjøre beregninger basert på korrekte data. Når dette er gjort kan man se på implementering av solceller i energiforsyningen. For Forsvaret vil det i første omgang være mest aktuelt med et spredt system, hvor de enkelte funksjonene i leiren har egne solcelleanlegg.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectLeiretablering - Internasjonale leirernb_NO
dc.subjectEnergiforsyningnb_NO
dc.subjectInternasjonale operasjonernb_NO
dc.titleSolcellesystem i internasjonale leirernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber113 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record