Show simple item record

dc.contributor.authorHerland, Leif Even
dc.date.accessioned2017-08-08T09:00:27Z
dc.date.available2017-08-08T09:00:27Z
dc.date.issued2017-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2450120
dc.description.abstractDenne oppgaven er en litteraturstudie som ser på mulige alternativer til luftuavhengig fremdrift (AIP) på ubåt. For å gjøre leseren kjent med hva som ligger til grunn for et fungerende AIP-system vil teksten bruke systemet som er installert på dagens tyske ubåter som et sammenligningskriterium. Systemene blir vurdert i forhold til operativ utholdenhet og da i hovedsak tid neddykket uten å gå til overflaten for å lade batteriene, signatur, drift- og vedlikeholdsmessige hensyn og hvordan volum og masse spiller inn. I oppgaven gjøres beregninger på ulike kapasiteter som kan være avgrensende faktorer med tanke på kriteriene nevnt innledningsvis. Felles for alle systemene som vurderes i oppgaven er at de inneholder brenselceller som en del av et AIP-system. En brenselcelle generer elektrisk energi som en følge av kjemiske reaksjoner i cellen, og det er denne energien som utnyttes i et AIP-system. En jevn strøm av hydrogen og oksygen må tilføres cellen for at reaksjonene skal oppstå. Hydrogenet kan lagres i egnede lagringsenheter som rent hydrogen, eller den kan lagres indirekte i en hydrogenbærer som for eksempel diesel. Oksygenet blir lagret i flytende form i tilpassede kryotanker. Dette er felles for alle systemer og blir ansett som den mest effektive måten å lagre større menger oksygen på. Blant de systemene som vektlegges er det forskjellen på et system som bruker rent hydrogen og et som bruker hydrogen fra en hydrogenbærer som er interessante i forhold til anbefaling av valg. Konklusjon med anbefaling viser til at et system som baserer seg på reformering av diesel kombinert med middeltemperatur brenselceller (IT-SOFC) er det beste alternativer i for-hold til operativ utholdenhet og pris og tilgjengelighet av brensel. Dessuten har slike brenselceller unike egenskaper som fører til at de gir best elektrisk virkningsgrad i tillegg til at de har den høyest forventede levetiden (> 40000 driftstimer). Sammenlignet med andre systemer som blir vektlagt fokus i oppgaven er IT-SOFC overlegne på dette området.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleAIP-systemer for undervannsbåter. Hydrogen i brenselceller – opplagret eller ved reformering?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.rights.holderForfatterennb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record