Show simple item record

dc.contributor.authorDvergsdal, Per Sigurd
dc.date.accessioned2017-03-29T11:58:02Z
dc.date.available2017-03-29T11:58:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2436202
dc.description.abstractFormålet med denne studien var å se på seleksjonstestenes prediktive validitet ved Luftforsvarets Seleksjonssenter (LSES) opp mot utdanningsresultat ved Luftforsvarets Kontroll og Varslingsskole (LKVS). Data ble samlet inn fra LKVS og LSES i perioden fra 2002 til 2016. Prediktorene brukt i undersøkelsen var testene fra LSES innenfor Generell Teori (GT), Spatiale Evner (SE), Informasjonsprosessering (IP), Intervjuprognose, og Allment Evnenivå (AE) fra sesjon. Kriteriene ble valgt ut fra fagene innenfor den grunnleggende utdanningen og Kontrollutdanningen. Innsamlede data fra LKVS, ble også brukt til å undersøke om den grunnleggende utdanningen kunne predikere noe for den spesialiserende Kontrollutdanningen. Innsamlede variabler ble først brukt i korrelasjonsanalyser for å se på sammenhenger mellom prediktorer og kriterier. Deretter ble det gjennomført en multippel hierarkisk regresjonsanalyse for å se på forklart varians for de ulike kriteriene, og i hvilken grad prediktorene kan predikere fremtidige resultat. For den grunnleggende utdanningen viste spesielt AE og GT testene prediktiv validitet for oppnådde prestasjoner. I tillegg viste det en sterk sammenheng mellom prediktoren Engelsk og oppnådde prestasjoner for alle kriterier. Intervjuprognosen viste også noe prediktiv validitet for denne utdannelsen. For Kontrollutdanningen var det få sammenhenger mellom seleksjonstestene og oppnådde prestasjoner. En mulig forklaring på dette var størrelsen på utvalget (N = 59-92). Resultatene viste en sammenheng mellom prediktorer og oppnådd resultat i teoretisk fag, men ikke for de praktiske fagene utført i simulator. Det var noen flere sammenhenger mellom den grunnleggende utdanningen og Kontrollutdanningen. Her viste spesielt hovedkarakteren for den grunnleggende utdanningen prediktiv validitet for det ene praktiske faget, Air Combat Training. Undersøkelsen viser at deler av seleksjonstestene viser god prediktiv validitet for den grunnleggende utdanningen. Seleksjonstestene viser lav validitet for prediksjon av utdanningsresultat for Kontrollutdanningen. For å gjøre seleksjonsprosessen enda bedre, anbefales det å gjennomføre en jobbanalyse for funksjoner innenfor både Kontroll og Varsling.nb_NO
dc.description.abstractThe purpose of this study was to evaluate the test battery currently used for selection of Air Surveillance and Control students at the Control and Reporting School in Norway. The sample used in this study, were students graduated at the school from 2002 to 2016. Selection is currently based on tests encompassing General Mental ability (GMA), Spatial Ability, Information processing and an Interview. Criteria were collected from the basic Control and Reporting education, and the Fighter Control education. In addition, it was examined if the basic education could predict education results at the later Fighter Control education. This study demonstrated that especially GMA had predictive validity for the basic education. In addition, Interview ratings showed some predictive validity for some of the criteria used. Finally, the test measuring English was a good predictor of all criteria used for this education. Correlations between selection tests and the Fighter Control education, showed more or less no predictive validity. One possible explanation to the lack of findings is the small samples sizes, especially for the Fighter Control education (N = 59-92). Significant correlations between GMA and theoretical academic results were observed, but there were no significant correlations between the selection tests and simulation scores. The correlation and regression analysis showed some predictive validity between the basic education and the Fighter Control Education. Especially the overall grade for basic education showed good predictive validity for Air Combat Training. Overall, this study demonstrates that the test battery shows good predictive validity for the basic education. The test battery shows low validity to predict Fighter Control education results. The only significant correlation was between GMA and theoretical academic performance. To improve the selection process, it is recommended to perform at Job Analysis for both Surveillance functions and Fighter Control functions in order to find new predictors that may be used in the selection process, and also in order to develop valid and relevant criteria for validation studies.
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherForsvarets høgskolenb_NO
dc.subjectLSESnb_NO
dc.subjectLuftforsvarets Seleksjonssenternb_NO
dc.subjectLuftforsvarets Kontroll og Varslingsskolenb_NO
dc.subjectLKVSnb_NO
dc.subjectLuftforsvaretnb_NO
dc.titleSeleksjon til Kontroll og Varsling : Seleksjonssystemets prediktive validitetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber74nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record