Show simple item record

dc.contributor.authorAspelund, Joakim Thyregod
dc.date.accessioned2017-03-29T09:03:06Z
dc.date.available2017-03-29T09:03:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2435720
dc.description.abstractPolitisk styring av Forsvaret har blitt skjerpet over de siste 20 årene. Denne studien ser nærmere på Riksrevisjonens påvirkning på den politiske styringen av Forsvaret i Norge, i perioden 1997 til 2010. Oppgaven baserer analysen på prosess-sporing av aktørenes aktiviteter i den samme perioden, og undersøkelsene dekker Forsvarsdepartementet, Forsvarets ledelse, Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomité, og Riksrevisjonen i tillegg til enkeltaktørers påvirkning. Oppgaven bruker eksisterende teorier om sivil-militære relasjoner og styring innen offentlig sektor for å belyse problemstillingen, og problematiserer anvendbarheten av tradisjonelle teoretikere som Huntington og Janowitz som grunnlag for dagens forskning og ordskifte omkring norske sivil-militære relasjoner. Oppgaven viser at Riksrevisjonen har påvirket den politiske styringen av Forsvaret i kraft av sin rapportering til Stortinget. Summary Political control of the Norwegian military has been tightened over the past 20 years. This thesis examines the Office Auditor General´s influence on the political control of the Armed Forces of Norway, in the period 1997 to 2010. The thesis´ analysis is based upon the use of Process-tracing of actors' activities in the same period, and surveys cover the Ministry of Defence, Armed Forces leadership, Standing Committee on Scrutiny and Constitutional Affairs and Office of Auditor General as well as individual actors´ influence. The thesis uses existing theories on civil-military relations and governance in the public sector in order to elucidate the problem, and discusses the applicability of traditional theorists like Huntington and Janowitz as the basis for current research and debate about Norwegian civil-military relations. The thesis shows that the Office of Auditor General has impacted the political control of the defense by virtue of its reporting to Parliament.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherForsvarets høgskolenb_NO
dc.subjectRiksrevisjonennb_NO
dc.subjectForsvaretnb_NO
dc.subjectStortingetnb_NO
dc.subjectPolitisk styringnb_NO
dc.subjectForsvarsdepertementetnb_NO
dc.titleRiksrevisjonen og Forsvaret : Selvutnevnt vaktbikkje eller Stortingets løpegutt?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber1-56nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record