Show simple item record

dc.contributor.authorSpradbrow, Erik
dc.date.accessioned2017-01-05T13:21:55Z
dc.date.available2017-01-05T13:21:55Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2426448
dc.description.abstractI denne studien har jeg undersøkt om psykologisk hardførhet, en etablert personlighetskarakteristikk, kan moderere forholdet mellom destruktiv lederadferd og utmattelse, og mellom destruktiv lederadferd og jobbengasjement hos mellomledere i Forsvaret. For å undersøke dette har jeg først sett på hvordan destruktiv ledelse påvirker de ansattes grad av utmattelse og jobbengasjement. Deretter har jeg undersøkt om hardførhet påvirker disse forholdene. Konsekvensene for Forsvaret og for Forsvarets ledelsesfilosofi, oppdragsbasert ledelse, har blitt diskutert. Datagrunnlaget for undersøkelsen er samlet inn fra offiserer og sivile som har gått stabsstudiet eller har deltatt på et lederutviklingsprogram, LUPRO, ved Forsvarets Høgskole. Studien tar utgangspunkt i jobbkrav-ressursmodellen (job demands-resources model JD-R) som basis for forskningsmodellen der destruktiv ledelse brukes som et jobbkrav, hardførhet som en jobbressurs og utmattelse og jobbengasjement som utfallsvariabler. Funnene i studien indikerer at det å ha overordnede som utviser destruktiv ledelse fører til at mellomlederne både blir utmattet, og får redusert jobbengasjement. Studien viser imidlertid at for personer med høy grad av hardførhet, er disse følgene mindre enn for personer med lav hardførhet. Dette indikerer at hardførhet modererer disse relasjonene. Forholdet mellom hardførhet og destruktiv ledelse har, så vidt jeg vet, ikke blitt studert før og denne studien kan derfor være av interesse for både Forsvaret og andre som studerer destruktiv ledelse. Studien bidrar dermed også til forskning på destruktiv ledelse i Forsvaret og indikerer at hardførhet kan sees på som et verktøy, enten gjennom trening eller seleksjon, for å redusere konsekvensene av destruktive ledere, og er dermed et bidrag til hvordan man kan håndtere destruktive ledere – et fagfelt det er lite forskning på. Nøkkelord: destruktiv ledelse, destruktiv lederadferd, hardførhet, robusthet, jobbengasjement, engasjement, utmattelse, utbrenthet, jobbkrav-ressursmodellen, JD-R, oppdragsbasert ledelse, Forsvaret, militæret Summary This study has examined if psychological hardiness, an established personal characteristic, can mitigate the consequences of destructive leadership behaviour amongst mid-level leaders in the Norwegian Armed Forces. To explore this, I have examined how destructive leadership behaviour was related to exhaustion and work engagement, and the moderating role of hardiness on these relationships. The consequences for mission command, the current leadership philosophy in the Norwegian Armed Forces, have been discussed. Data for this study was collected from officers and civilians who attended staff courses and leadership development programmes at the Norwegian Defence University College. The study used the job demands-resources model as a basis for the research - where destructive leadership behaviour was used as a job demand; hardiness as a job resource; and exhaustion, and work engagement as dependent variables. Findings indicated that superiors who displayed destructive leadership behaviour caused increased exhaustion, and reduced work engagement amongst the respondents. However, the analyses showed that the individuals who scored high on hardiness were less affected by the destructive behaviour that those who scored low on hardiness. This is in line with the theory of hardiness, and indicated that hardiness moderates the relationship. The relationship between hardiness and destructive leadership behaviour has, to my knowledge, not been studied before, and this study can therefore not only be of interest to the Norwegian Armed Forces, but also for others that are researching destructive leadership behaviour. This study also added insight to recent studies on destructive leadership in the Norwegian Armed Forces. This study indicated that hardiness can be considered as a means, either through training or selection, to counter the negative outcomes of destructive leaders, and can therefore contribute to a reduction in the negative consequences of destructive leadership. Keywords: Destructive leadership behaviour, abusive supervision, toxic leadership, hardiness, engagement, exhaustion, JD-R, mission command, Norwegian Armed Forces, militarynb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherForsvarets høgskolenb_NO
dc.subjectdestruktiv ledelsenb_NO
dc.subjectdestruktiv lederatferdnb_NO
dc.subjecthardførhetnb_NO
dc.subjectoppdragsbasert ledelsenb_NO
dc.subjectjobbengasjementnb_NO
dc.subjectutmattelsenb_NO
dc.subjectutbrenthetnb_NO
dc.subjectJD-Rnb_NO
dc.subjectdestructive leadership behaviournb_NO
dc.subjectabusive supervisionnb_NO
dc.subjecttoxic leadershipnb_NO
dc.subjecthardinessnb_NO
dc.titleOvercoming the Dark Side : Consequences of Destructive Leadership, and the Moderating Role of Hardinessnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record