Show simple item record

dc.contributor.authorGotteberg, Trygve A.
dc.date.accessioned2017-01-05T10:37:40Z
dc.date.available2017-01-05T10:37:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2426392
dc.description.abstractI denne tverrsnittstudien har jeg undersøkt hvilket bidrag validerte målinger av konstruktiv og destruktiv lederatferd kan gi til en seleksjonsprosess. Datagrunnlaget er hentet fra Forsvarets opptak og seleksjon til befalsskolene i Forsvaret, som ble gjennomført på Sessvollmoen sommeren 2016. Dataene er hentet inn som del av Lederkandidatstudien. Oppgaven tok utgangspunkt i teorier om konstruktiv og destruktiv ledelse, og diskuterte seleksjonsteori i lys av disse. Hypoteser ble utledet med bakgrunn i utvalgte seleksjonsmetoders evne til å skille mellom kandidater på bakgrunn av lederatferd. Forskningsbaserte målinger av balansert lederatferd, misbrukende lederatferd (abusive supervision) og passiv lederatferd (laissez-faire), basert på observasjon av kandidatene under feltøvelsen, ble sammenliknet med resultatene av seleksjonen. Til slutt undersøkte jeg forskjellen i målt lederatferd mellom kandidater som ble tatt opp til utdanning og kandidater som ikke ble tatt opp. Studien viste at det var signifikante forskjeller i den målte lederatferden mellom de som ble tatt opp til utdanning og de som ikke ble tatt topp. Effekten av seleksjonen viste seg sterkest for målinger av balansert lederatferd og laissez-faire. Av de utvalgte seleksjonsmetodene var det offisersvurdering etter feltøvelsen som viste sterkest sammenheng med målinger av lederatferd. AE og karakterpoeng viste ingen signifikant sammenheng med målinger av lederatferd. Intervjuet viste signifikante sammenheng med målinger av balansert lederatferd og laissez-faire. Hovedfunnet i studien var at validerte målinger av lederatferd ga et noe mer helhetlig og komplett bilde av lederpotensial enn dagens seleksjonsprosess, ved at måleinstrumentene identifiserte både konstruktiv og destruktiv lederatferd. Det var spesielt aktiv, destruktiv lederatferd (abusive supervision) som viste seg tydeligere gjennom lederatferdsmålingene. Dataene i denne studien ga ikke grunnlag for å vurdere prediktiv validitet. En sammenlikning av resultatene fra denne oppgaven mot deltagernes lederprestasjoner etter endt plikttjeneste vil kunne gi nyttig informasjon om verdien av validerte målinger av lederatferd i en seleksjonsprosess. Summary This cross-sectional master thesis discusses the value of measuring both constructive and destructive leadership behaviour as part of a selection process. Data was collected from the selection process of the Norwegian armed forces officer candidate schools. From the theoretical view of Aasland et al (2010), which postulates that leadership reflects integrated parts of destructive and constructive behaviour, the thesis discussed constructive, and destructive leadership theories, and personnel selection theory, in order to hypothesize to what extent the current selection methods would discriminate candidates on behalf of their leadership behaviour. The results of the selection process were compared to validated measurements of both constructive (integrated three-factor model) and destructive (abusive supervision and laissez-faire) leadership behaviour through means of bi-variate correlations and an independent samples T-test. The results indicate that validated measures of both constructive and destructive leadership behaviour were able to give a more detailed and complete picture of the candidates’ leadership potential. The results indicated that active, destructive leadership behaviour in the form of abusive supervision was more prominently identified through the measurements than in the evaluations from selection officers, who focused on identifying constructive and positive aspects of the candidates’ potential. Implications for the armed forces selection practice and future research are discussed. Keywords: Leadership Behaviour, Abusive supervision, Laissez-faire, Leader Selection Methodsnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherForsvarets høgskolenb_NO
dc.subjectseleksjonnb_NO
dc.subjectlederatferdnb_NO
dc.subjectlaissez-fairenb_NO
dc.subjectabusive supervisionnb_NO
dc.subjectkonstruktiv ledelsenb_NO
dc.subjectdestruktiv ledelsenb_NO
dc.subjectlederatferdsmålingernb_NO
dc.subjectdestructive leadershipen
dc.titleSelekterer Forsvaret destruktive ledere? En tverrsnittsundersøkelse av hva måleinstrumenter for konstruktiv og destruktiv lederatferd kan tilføres dagens seleksjonsprosessnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber62nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record