Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHuseby, Joacim Dahl
dc.date.accessioned2016-09-05T12:17:25Z
dc.date.available2016-09-05T12:17:25Z
dc.date.issued2016-04-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2404317
dc.description.abstractForsvaret innehar oppgaver vi ikke ser oss tjent med å utføre selv. Alternativet er å utkontraktere oppgaven, eller en form for kompromiss. Derfor det noe forenklede uttrykket fra tittelen – ”Make or buy”. Det finnes mange gråsoner i Forsvaret, altså tvilstilfeller rundt aktiviteters potensial for outsourcing. Bibliotekvirksomheten er i en slik gråsone. I denne oppgaven ønsker jeg igjennom en casestudie å finne ut om bibliotekvirksomheten ved Sjøkrigsskolen bør outsources, og eventuelt hvorfor, eller hvorfor ikke. Dette er følgelig oppgavens problemstilling. Målet med oppgaven er å kunne fremstille et rådgivende produkt til en høyere beslutningsmyndighet. For å svare på problemstillingen har jeg benyttet et rammeverk for outsourcing utarbeidet av FFI. Her finnes en trestegs metode, som gir et godt bilde av ulike momenter som må vurderes i et outsourcingscenario. Gjennomgående for oppgaven er dessuten et prinsipp fra mål- og resultatstyring i staten, nemlig ”Effekt / Ressursinnsats = Effektivitet”. Igjennom kvalitative intervjuer og kvantitative tallgrunnlag har en fremstilling av et rådgivende produkt blitt muliggjort. Rent kvantitativt, kan Sjøkrigsskolen spare 632 310 kr årlig ved å outsource, tilsvarende 26% innsparing ved nåværende kostnad for biblioteket. Dette er gitt en investeringskostnad (engangskostnad) på 228 173 kr. Differansekostnaden mellom kostnader ved intern utførelse og ekstern utførelse er positiv, og gir dermed rom for å spare penger. Ovennevnte er utgangspunktet ved ett av to mulige løsninger ved outsourcing, der denne løsningen mest sannsynlig medfører minst nedgang i effekt. Når det er sagt, er det basert på kvalitativ informasjon og vurdering at effekten ved en outsourcing vil gå mer ned enn nåværende løsning, og at forholdet mellom effekt og ressursinnsats forverres. Dermed går effektiviteten ned, og en outsourcing frarådes med mindre det er et sterkt behov for innsparing. Besparelsen på ressursinnsats er relativt liten sammenliknet med Sjøkrigsskolens totale drift. Jeg ønsker særlig å rekke en stor takk til Ane Landøy ved Universitetsbiblioteket og Kari Jensen ved Sjøkrigsskolen for alt samarbeid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBibliotekernb_NO
dc.subjectOutsourcingnb_NO
dc.titleBibliotekvirksomheten ved Sjøkrigsskolen: Make or buy?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.rights.holderForfatterennb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.source.pagenumber57nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel