Show simple item record

dc.contributor.authorStårvik, Tore K.
dc.date.accessioned2016-06-13T11:27:18Z
dc.date.available2016-06-13T11:27:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2392384
dc.description.abstractBakgrunnen for oppgaven og interessen for tematikken kom under min siste deployering til ISAF i 2013 hvor jeg tjenestegjorde som såkalt Counter-Corruption offiser i det operasjonelle hovedkvarteret i Kabul. Utfordringen som korrupsjon i Afghanistan viste seg å være for den internasjonale innsatsen i landet – herunder den militære operasjonen var noe helt nytt for undertegnede. Senere, med noe distanse til perioden, begynte interessen for NATOs overordnede tilnærming til korrupsjon å vokse. Etter et erfaringsforedrag for Senter for integritet i forsvarsektoren (CIDS) og Kings College i 2015, og gjennom deltagelse på et seminar med Transparency International, ble lysten til å skrive om tematikken vekket. Flere ved Institutt for forsvarsstudier(IFS) og CIDS støttet tanken på en masteroppgave om korrupsjon knyttet til NATO og internasjonale operasjoner. Samtidig var temaet korrupsjon og militære operasjoner lite utforsket, og det var få foreliggende studier om NATOs innsats på området. Hensikten med oppgaven ble derfor å se på styrker og svakheter ved NATO-ISAFs tilnærming til korrupsjonsutfordringen i Afghanistan. For på den måten å lære av det som ble gjort av både positive og negative initiativ og tiltak. Utfordringen metodisk var behovet for et rammeverk, og kategorier å vurdere innsatsen innenfor. En beste praksis for en helhetlig innsats mot korrupsjon eksisterte ikke. Gjennom valgt litteratur og empiri ble derfor femten hovedkategorier og områder for innsats utledet. Syv av disse ble valgt som kjernekategorier, og i utgangspunktet de mest relevante for Afghanistan. Analysen av styrker og svakheter innenfor dette rammeverket viste tidlig at innsatsen ofte stod til svak. Mange positive tiltak ble iverksatt rundt 2010 av sjefer som General Petreus og McChrystal. Men dette var både for sent, ofte for lite og tiden før terminering etter utgangen av 2014 for knapp. Hovedinntrykket av NATO-ISAFs innsats mot korrupsjon er derfor at den var svak. Så svak at korrupsjonsutfordringen i Afghanistan kan definere fremtiden til landet. Fordi den kan undergrave all utvikling og fremtidig internasjonal støtte. Rammeverket og studien er et viktig bidrag til kunnskapsgrunnlaget for pågående og fremtidige misjoner i land der en korrupsjonsutfordring må håndteres. Håpet er derfor at denne oppgaven kan bidra til litt mere innsikt og en litt mer helhetlig innsats ved neste korsvei. Hvor korrupsjonsbekjempelse tas på alvor fra dag en, og blir en høyt prioritert oppgave på lik linje med øvrige sikkerhets- og stabilitetsutfordringer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleKorrupsjonsbekjempelse i Afghanistan : Hva var styrker og svakheter ved NATO-ISAFs tilnærming til korrupsjonsutfordringen?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record