• Forsvarets doktrine for luftoperasjoner 

      Forsvaret; Haga, Lars Peder; Maaø, Ole Jørgen (Book, 2018)
      Forsvarssjefens forord. Norske luftstridskrefter er midt inne i en meget stor moderniserings- og omstruktureringsperiode. Nye kapasiteter kommer til og gamle fases ut, samtidig som basestrukturen revideres og moderniseres. ...