• Håndbok i stabstjeneste for Forsvaret 

      Torgersen, Glenn-Egil; Andersen, Terje; Sneisen, Bjørn Tore (Book, 2010)
      Forsvaret er en stor organisasjon som driver en mangeartet virksomhet. Det krever samhandling og at arbeidsformer og prosesser settes i system. Håndbok i stabstjeneste for Forsvaret hjelper oss med dette. Den gir ...