Show simple item record

dc.contributor.authorAhmed, Aqeel
dc.contributor.authorStrand, Henrik Østmoe
dc.contributor.authorWaal, Kjetil
dc.date.accessioned2014-10-30T21:07:57Z
dc.date.available2014-10-30T21:07:57Z
dc.date.issued2014-10-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/225203
dc.description.abstractUtviklingen innen fagfeltene Informasjonsteknologi (IT) og Geografiske Informasjonssystemer (GIS) er stor og med dette åpnes mange muligheter for MilGeo i Hæren. HVS ser muligheten til å automatisere en del av arbeidsprosessene til de som jobber i fagfeltet. Spesifikt er det ønskelig med en fullstendig automatisering av Etterretningsvurdering trinn 2 (E-vurdering trinn 2) og dette vil bidra til å frigjøre tid slik at analytikerne kan støtte med vurderinger i enda større grad. GIS består av en teknisk og en menneskelig del. I denne oppgaven har vi valgt å se på den tekniske delen og muligheter for å automatisere den. Vi har kommet frem til følgende problemstilling: Hvordan kan Etterretningsvurdering trinn 2 automatiseres for MilGeo i Hæren? Det empiriske grunnlaget kommer primært fra intervjuer med fagpersonell i Ingeniørbataljonen (INGBN), i tillegg har vi hatt samtaler med HVS for å kartlegge behov. En kombinasjon av faglig standpunkt og tilegning av relevant kunnskap har hjulpet oss til å produsere et teknisk forslag som danner grunnlaget for automatisering av E-vurdering trinn 2. Det konkluderes med at en E-vurdering trinn 2 kan automatiseres med et produkt som er en kombinasjon av tilrettelagt data og ren teknisk automasjon. Produktet er vedlagt oppgaven med en forklaring til oppbygning, bruk og hvordan skriptverktøyet kan endres.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMilGeonb_NO
dc.subjectMilitær Geografinb_NO
dc.subjectArcGISnb_NO
dc.subjectKSINGnb_NO
dc.subjectKS Ingeniørnb_NO
dc.subjectMilGeo-offisernb_NO
dc.subjectAutomatiserenb_NO
dc.subjectEtterretningsvurdering trinn 2nb_NO
dc.subjectIngeniørbataljonennb_NO
dc.subjectINGBNnb_NO
dc.subjectE-vurderingnb_NO
dc.subjectModelBuildernb_NO
dc.subjectPythonnb_NO
dc.titleAutomatisering av Etterretningsvurdering Trinn 2 for MilGeo i Hærennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record