Show simple item record

dc.contributor.authorDørheim, Einar
dc.contributor.authorFinstad, Fredrik
dc.date.accessioned2014-10-30T20:53:06Z
dc.date.available2014-10-30T20:53:06Z
dc.date.issued2014-10-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/225201
dc.description.abstractMilGeo-offiseren arbeider med geografisk informasjon, altså data som har de tre komponentene hva, hvor og når.1 Slik utdanningen og arbeidsoppgavene til MilGeo-offiseren er i dag, behandles stort sett kun statiske data som høydemodeller, vegetasjon og hydrologi. Dagens teknologi, og da bruk av GPS-mottaker spesielt, åpner for arbeid på mer dynamiske data. Med GPS-mottaker koblet til en datamaskin vil man kunne samle inn dynamisk geografisk informasjon, eksempelvis hvor en mobiltelefon eller et kjøretøy med GPS-mottaker har beveget seg. På bakgrunn av dette ønsket FMGT å se på hvordan MilGeo kunne benytte seg av slike data i sitt arbeid. Fra dialoger med FMGT kom vi frem til at bruken av sporlogger var en angripelig del av aspektet med dynamiske data innenfor rammene til en bacheloroppgave. Dette ledet til problemstillingen: Hvordan kan nettverk bygges opp av sporlogger fra norBMS, og kan disse benyttes i ruteplanlegging? Oppgaven ser nærmere på hvordan sporlogger samles inn i dag og diskuterer hvordan dette bør gjøres i fremtiden. Det er også utviklet en teknisk fremgangsmåte for prosessering og behandling av sporlogger. Fremgangsmåten er et forslag til hvordan nettverk kan bygges opp av sporlogger fra norBMS. Som en del av fremgangsmåten er det utviklet to automatiserte modeller i ModelBuilder som står for prosesseringen av sporlogger. Empirien oppgaven bygger på kommer i hovedsak fra intervju med MilGeo-fagpersonell, mulige sluttbrukere av produkter og programvareleverandører. Gjennom intervju har vi hørt om tidligere forsøk på behandling av sporlogger, fått innspill til ønsket funksjonalitet og sluttprodukter, tilpasningsmuligheter i programvarene og teknisk støtte til systemet. Det har i etterkant av flere intervju vært e-postkorrespondanse for videre støtte og for vurdering av resultater til bruk i diskusjon. Det konkluderes med at sporlogger kan brukes til bygging av nettverk ved å følge fremgangsmåten beskrevet i oppgaven. Det diskuteres også produkter fra nettverket og hvordan disse kan brukes. Det blir konkludert med at produktene beskrevet i oppgaven vil kunne gi beslutningsstøtte og kunne benyttes i ruteplanlegging. Verdien og funksjonaliteten rundt bruken av sporlogger vil øke betraktelig om de blir satt i et system og standardisert. Vi anbefaler at FMGT og HVS gjør en vurdering på hvordan et slikt system kan implementeres i Forsvaret, vi mener denne oppgaven kan brukes som et utgangspunkt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMilGeonb_NO
dc.subjectMilitær Geografinb_NO
dc.subjectArcGISnb_NO
dc.subjectKSINGnb_NO
dc.subjectKS Ingeniørnb_NO
dc.subjectMilGeo-offisernb_NO
dc.subjectGPSnb_NO
dc.subjectDynamiske datanb_NO
dc.subjectFMGTnb_NO
dc.subjectSporloggnb_NO
dc.subjectnorBMSnb_NO
dc.subjectRuteplanleggingnb_NO
dc.subjectAutomatiserenb_NO
dc.subjectModelBuildernb_NO
dc.subjectBeslutningsstøttenb_NO
dc.titleSporlogg som beslutningsstøttenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record