Show simple item record

dc.contributor.authorGjelten, Kine
dc.contributor.authorMyrheim, Eleni A. P.
dc.date.accessioned2014-10-30T20:28:40Z
dc.date.available2014-10-30T20:28:40Z
dc.date.issued2014-10-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/225197
dc.description.abstractMilitær Geografi (MilGeo) er organisert under ingeniørfaget og er i Hæren det fagfelt som sitter på Geografisk informasjon om operasjonsområdet. Militær Geografi har til hensikt å understøtte beslutningstakere med analyse og informasjon om terrenget. Fagfeltet er en ressurs for beslutningstakere på ulike nivåer og kan bidra til en bedre situasjonsforståelse under planlegging og ledelse av operasjoner. En utfordring for fagmiljøet er at ikke alle offiserer eller avdelinger innehar nok kunnskap om Militær Geografi til å benytte ressursen optimalt. Fordi Krigsskolens ingeniørlinje utdanner kadetter med fordypning innenfor fagfeltet, mener vi at man ved å gi kadetter muligheten til å benytte seg av kapasiteten under utdanning på Krigsskolen, kan man bidra til å påvirke bedre utnyttelse av fagfeltet som beslutningsgrunnlag ute i avdeling. Det finnes i dag ikke noen arena for et tverrfaglig samarbeid mellom kadetter ved fordypning i Militær Geografi og kadetter ved Krigsskolens operative linje. Vi har i oppgaven således valgt å ta for oss problemstillingen; Hvordan implementere MilGeo som beslutningsstøtte i utdanningen på Krigsskolen. Det finnes ingen reglement som beskriver hvordan Militær Geografi skal benyttes i Hæren. Empirien i denne oppgaven stammer derfor hovedsakelig fra en kvalitativ innhenting. Dette består av samtaler med personell fra det Militær Geografiske fagmiljøet i Hæren, samt instruktører og ansatte ved Krigsskolen. Det er i tillegg gjennomført et eksperiment, med den hensikt å teste om et tverrfaglig samarbeid er mulig og for å se om det gir noen merverdi under militær oppdragsplanlegging for kadetter ved de ulike linjene. Oppgaven viser at et tverrfaglig samarbeid mellom fordypning i Militær Geografi og Krigsskolens operative linje gir en positiv faglig effekt for kadetter. Det er bekreftet at det finnes arenaer på skolen hvor et samarbeid er hensiktsmessig, og hvor man kan bidra til en økt kunnskap om Militær Geografi sine primæroppgaver og derav benytte seg av ressursen mer hensiktsmessig. I tillegg har arbeidet gitt indikasjoner på at et samarbeid er med på å bygge relasjoner på tvers av kull og linjer, noe som kan være viktig for et godt samarbeid mellom avdelinger og ulike funksjonsområder også etter endt utdanning. Vi anbefaler med bakgrunn i denne oppgaven og implementere Militær Geografi som beslutningsstøtte i utdanningen på Krigsskolen. Implementeringen bør innføres på en case i Krigsskolens operative linjes 3. semester, hvor man har fokus på plan- og beslutningsprosessen. På denne måten får kadetter ved fordypning i Militær Geografi trent på eget fagfelts primæroppgaver, samtidig som det øker kunnskapen om MilGeo som fagfelt og mulighetene for støtte i plan- og beslutningsprosessen for kadetter ved Krigsskolens operative linje.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMilGeonb_NO
dc.subjectMilitær Geografinb_NO
dc.subjectArcGISnb_NO
dc.subjectKSINGnb_NO
dc.subjectKS Ingeniørnb_NO
dc.subjectMilGeo-offisernb_NO
dc.subjectKS Operativnb_NO
dc.subjectKSOnb_NO
dc.subjectBeslutningsstøttenb_NO
dc.subjectBeslutningstakernb_NO
dc.subjectTverrfaglighetnb_NO
dc.titleImplementering av MilGeo som beslutningsstøtte i utdanningen på Krigsskolennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record