Show simple item record

dc.contributor.authorIngjær, Even
dc.contributor.authorNarum, Fredrik Roverud
dc.date.accessioned2014-10-30T20:05:48Z
dc.date.available2014-10-30T20:05:48Z
dc.date.issued2014-10-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/225193
dc.description.abstractMilitær Geografi (MilGeo) utfører et vidt spekter av analyser om terrenget, og en stor del av disse analysene baseres på digitale høydemodeller. Dagens modeller fungerer godt til å gi et overordnet bilde av terrenget, men oppløsningen blir for grov til å kunne gi realistiske resultater. Resultatene fra GIS-analyser vil aldri være bedre enn grunnlagsdataene de baseres på, og det vil derfor være fordelaktig med mer virkelighetsnære høydemodeller med bedre oppløsning. LiDAR (Light Detecting and Ranging) er en fjernmålingsteknikk som kan brukes for å kartlegge terrenget, hvor det sendes ut lyspulser for å samle inn detaljerte data. Informasjonen lagres i et laserdatasett og er svært innholdsrik. Det er i dag lite kompetanse om LiDAR i MilGeo‐miljøet i Hæren. Som et resultat av dette ble oppgaven utarbeidet i den hensikt å øke kompetansen innenfor emnet blant MilGeo‐personell. Oppgaven har undersøkt følgende: 1. Hvordan kan informasjonen i et laserdatasett benyttes til fordel for Hæren? 2. Kan laserdata benyttes for å lage høydemodeller som vil gi et mer virkelighetsnært resultat i GIS‐analyser? Oppgaven består av fire deler. Første del er en introduksjon til LiDAR hvor det presenteres hvilke komponenter teknologien består av og prinsippene med laserskanning blir beskrevet. Andre del forklarer forskjellen mellom ulike høydemodeller, hvordan disse er bygd opp, samt hvordan høydeinformasjon kan hentes ut fra laserdata. Den tredje delen presenterer egenskapene til et laserdatasett og hvordan disse kan brukes for å hente ut ulik informasjon. Det blir også presentert et utvalg produkter som illustrerer mulige bruksområder hvor laserdata kan bidra til å gi et bedre beslutningsgrunnlag. I den siste delen undersøkes det om høydemodeller basert på laserdata vil kunne forbedre resultatet fra GIS‐analyser. Det blir utført siktanalyser hvor resultatene blir satt opp mot hverandre og vurdert ut fra hvor godt de stemmer med virkeligheten. Oppgaven konkluderer med at laserskanning vil gi mer detaljerte høydemodeller og bidra til forbedrede analyseresultater. I tillegg vil det med laserdata være mulig å produsere et bredere spekter av produkter som vil kunne gi et bedre beslutningsgrunnlag.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMilGeonb_NO
dc.subjectMilitær Geografinb_NO
dc.subjectArcGISnb_NO
dc.subjectKSINGnb_NO
dc.subjectKS Ingeniørnb_NO
dc.subjectMilGeo-offisernb_NO
dc.subjectHøydemodellnb_NO
dc.subjectLiDARnb_NO
dc.subjectFjernmålingnb_NO
dc.subjectBeslutningsstøttenb_NO
dc.subjectLaserdatanb_NO
dc.subjectSiktanalysenb_NO
dc.titleBruk av LiDAR i Hærennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record