Show simple item record

dc.contributor.authorFjetland, Magnus
dc.contributor.authorWesche, Martin
dc.date.accessioned2014-10-30T19:53:36Z
dc.date.available2014-10-30T19:53:36Z
dc.date.issued2014-10-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/225191
dc.description.abstractArbeidsbelastningen på MilGeo‐personell er stor, særlig ved utenlandsmisjoner (PRT Maimanah, 2010). Mange av oppgavene som utføres av MilGeo‐personell er rutineoppdrag, både på øvelser og oppdrag, i innland og utland. Det finnes få standarder for hvordan slike rutineoppdrag og andre utfordringer skal løses. Dette medfører at arbeidet må gjøres manuelt og på nytt hver gang. Ved å automatisere slike rutineoppdrag og introdusere en standard for løsninger vil arbeidsmengden kunne lettes betraktelig. Oppgaven skal eksemplifisere bruken av ModelBuilder, i den hensikt å øke interessen for bruk av modeller i Hæren. ModelBuilder er et verktøy i ArcGIS Desktop systemet som gir mulighet til å automatisere analyse‐ og databehandlingsprosesser gjennom å utvikle modeller. Modeller er automatiserte prosesser som er gjenbrukbare og kan deles. Del en av oppgaven består av en kort teknisk innføring i ArcGIS Desktop systemet og ModelBuilder. Del to av oppgaven beskriver og drøfter valg av modeller. Det ble utført spørreundersøkelser (Vedlegg C) i utvalgte avdelinger for å kartlegge rutineoppdrag som kunne være aktuelle å automatisere. Avdelingene som ble spurt var: Provincial Reconstruction Team Maimanah, Forsvarets militærgeografiske tjeneste, Krigsskolen og MilGeo‐faggruppen ved Hærens Våpenskole. Resultatet av spørreundersøkelsene førte til et utvalg på fem modeller som på grunn av arbeidsmengde måtte begrenses til to modeller. På bakgrunn av prosjektmål og egne kriterier ble følgende modeller valgt: 1. Akseanalyse: Observasjon / skuddfelt (En analyse som tar for seg en valgt akse og kartlegger hvilke områder som er synlige fra aksen.) 2. Generalisering og sammenslåing av tracklogger (Slår sammen tracklogger og gir muligheten for å visualisere hvor enheter har beveget seg, med mulighet for å hente ut informasjon om hvilke kjøretøy som ble brukt og på hvilke tidspunkt aksen ble benyttet.) Del tre av oppgaven består av utviklingen av de to modellene. Den tar for seg hvilke verktøy som er brukt, en kort teknisk introduksjon om verktøyene og hvordan verktøyene brukes i den enkelte modell. Modellene utfører prosessene betydelig raskere enn hva manuelt arbeid ville gjort. Produktene ser like ut hver gang og kan distribueres direkte, eller brukes videre i analyse‐ og databehandlingsarbeid. Dette er med på å skape kontinuitet i arbeidet. Arbeidsbelastningen til MilGeo‐operatøren blir lettet og kvaliteten heves på den operative støtten ved å frigjøre tid fra rutineoppdrag. Modeller representerer en etterspurt standard for hvordan rutineoppdrag og andre utfordringer kan løses. Gruppen konkluderer med at automatiseringen av valgte prosesser ved hjelp av modeller og ModelBuilder er vellykket, og anbefaler at ModelBuilder inkluderes i fagplanen ved MilGeo‐fordypningen på Krigsskolen. Drøfting, konklusjoner og anbefalinger er gjort med grunnlag i: Gruppens faglige standpunkt ved endt oppgave, diskusjoner og problemløsing med sivile og militære aktører.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMilGeonb_NO
dc.subjectMilitær Geografinb_NO
dc.subjectArcGISnb_NO
dc.subjectKSINGnb_NO
dc.subjectKS Ingeniørnb_NO
dc.subjectMilGeo-offisernb_NO
dc.subjectAutomatiserenb_NO
dc.subjectRutineoppdragnb_NO
dc.subjectModelBuildernb_NO
dc.subjectModellernb_NO
dc.subjectAkseanalysenb_NO
dc.subjectTrackloggernb_NO
dc.titleAutomatisering av arbeidsprosesser for MilGeo-operatørernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record