Show simple item record

dc.contributor.authorSteffensen, Alexander
dc.contributor.authorBerg, Marius
dc.contributor.authorStaff, Karl Johan
dc.contributor.authorLutz, Alexander S.
dc.date.accessioned2014-10-30T19:43:39Z
dc.date.available2014-10-30T19:43:39Z
dc.date.issued2014-10-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/225189
dc.description.abstractRapporten tar for seg bruken av militær geografi (MilGeo) i Telemarkbataljon (TMBN). Ved å utføre kvalitative intervjuer som går i dybden hos utvalgte offiserer i TMBN har gruppen sett på hvordan statusen for MilGeo er i dag. Videre er det jobbet med det som intervjuene har gitt av informasjon. Intervjuene har bunnet ut i enten et funn, indikasjon eller et spor på en rekke forskjellige temaer. De viktigste temaene som kom frem av intervjuene er analysert og det er utarbeidet tiltak som TMBN har mulighet til å benytte seg av. Problemformuleringen er ”Kan TMBN få mer ut av sin MilGeo kapasitet?”. Grunnen til at denne problemformuleringen ble valgt er gruppens ønske om å kunne bidra til å effektivisere MilGeo hovedsaklig i TMBN, men også i Hæren. Rapporten avdekker flere effektiviseringstiltak som kan være nyttig for TMBN å ta innover seg. Oppsummert er dette de viktigste punktene: 1. Effektivisering av MilGeo i TMBN er et punkt som har gitt fire anbefalinger, først og fremst anbefales det at MilGeo cella bør utvides med en stilling, en annen mulighet er å leie inn MilGeo-kompetanse i forkant og under øvelser. 2. Øke kunnskapen om MilGeo ved å gi informasjon til brukere av tjenesten. Et kunnskapsløft rundt MilGeo vil gi økt bestillerkompetanse som igjen vil gi bedre produkter. 3. Pr i dag finnes det ikke rutiner for tilbakemelding på MilGeo produkter. Tilbakemeldinger er viktig for å kunne gi bedre produkter og bidra til utvikling av MilGeo som fagfelt. Derfor anbefales det å lage en prosedyre for tilbakemelding på produkter som er blitt brukt. I tillegg er det viktig at MilGeo operatøren har inngående innsikt i hvordan TMBN opererer og det anbefales at MilGeo operatøren blir med ut og ser produktene blir brukt i praksis.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMilGeonb_NO
dc.subjectMilitær Geografinb_NO
dc.subjectArcGISnb_NO
dc.subjectKSINGnb_NO
dc.subjectKS Ingeniørnb_NO
dc.subjectMilGeo-offisernb_NO
dc.subjectTMBNnb_NO
dc.subjectTelemark bataljonnb_NO
dc.subjectBestillerkompetansenb_NO
dc.subjectMarianb_NO
dc.subjectFACNAVnb_NO
dc.titleMilGeo i TMBNnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record