Show simple item record

dc.contributor.authorSjøberg, Erlend
dc.contributor.authorBråthen, Yngve
dc.contributor.authorÅgedal, Annike
dc.date.accessioned2014-10-30T18:49:42Z
dc.date.available2014-10-30T18:49:42Z
dc.date.issued2014-10-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/225185
dc.description.abstractInteressen for geografisk informasjon på internett øker i rask takt. Innen Forsvaret er interessen for deling og analysering av geografisk data over et nettverk også av økende interesse, noe som fremgår av pågående prosjektarbeid. Et prosjekt omhandler blant annet fornying av geografiske tjenester. Prosesseringstjenester er en del av geografiske tjenester, et emne som er under utvikling og byr på mange muligheter. Det finnes både lisensierte programvare og gratis programvare som kan etablere kartbaserte tjenester over internett per i dag. Rapporten belyser muligheter for etablering av geoprosessering over et nettverk. I tillegg vil rapporten gjøre noen betraktninger rundt kompetansenivået som her kreves. Geoprosesseringstjenester slik gruppen har definert dem er tjenester hvor det gjøres analyser på geografisk data over et nettverk. Dette kan være alt fra å beregne korteste veg mellom to adresser til å visualisere helningen i et område. For mange de som ønsker å ta i bruk teknologien vil muligheten for å tilby slike tjenester over et nettverk kunne avlaste roller som i dag utfører slikt arbeid. Vil også kunne gi raskere resultater og sluttbrukere direkte påvirkning på hva slags produkt de får. Det er derfor viktig at en geoprosesseringstjeneste lett kan la seg utnytte av sluttbrukere med allmenn datakunnskap. Når det gjelder etableringen av prosesseringstjenester har gruppen tatt bakgrunn i kompetansen til en kadett fra Krigsskolen med fordypning i militærgeografi, som etter endt utdanning klassifiserer som en milgeo operatør. Dette fordi vi ønsker å se muligheten til at milgeo operatøren selv kan etablere tjenesten over et lokalt nettverk med 50 datamaskiner, noe som tilsvarer en kommandoplass. ArcGIS Server er den opphavsbeskyttede programvaren vi har sett på. Dette er en løsning som, avhengig av lisensnivå, kan etablere geoprosesseringstjenesten og lett publisere denne over et nettverk slik at sluttbrukeren enkelt kan bruke tjenesten. Dette er en komplett løsning, som etter et 2 dagers kurs kan settes opp av en milgeo operatør. Gratis programvare er et alternativ til opphavsbeskyttet programvare, for å etablering av geoprosesseringstjenester. Det finnes mange slike programmer men disse mulighetene er mer kompliserte å etablere enn med ArcGIS Server. Det finnes ingen komplett løsning for å ta i bruk tekonoloen med kompetansenivået til en milgeo operatør. Er ønsket å benytte gratis programvare krever det programmerings kompetanse for å etablere tjenester klargjort for sluttbrukeren. Det finnes fordeler og ulemper med begge løsningene og valg av løsning avhenger av type behov, økonomi og kompetanse. Den vesentlige forskjell mellom de to alternativene per i dag, er kompetansen som kreves for å ta i bruk geoprosesseringstjenester. Gratis programvare har for tiden ikke tilstrekkelig støtte for geoprosesseringstjenester ettersom arbeidet innen standardisering er på implementeringsstadiet, men det vil med stor sannsynlighet være mulig for en milgeo operatør å etablere prosesseringstjenester ved bruk av gratis programvare om noen år. Med bakgrunn i kompetansen til en milgeo operatør er i dag ArcGIS Server et bedre alternativ for etablering av geoprosesseringstjenester.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMilGeonb_NO
dc.subjectMilitær Geografinb_NO
dc.subjectArcGISnb_NO
dc.subjectKSINGnb_NO
dc.subjectKS Ingeniørnb_NO
dc.subjectGeoprosesseringstjenesternb_NO
dc.subjectArcGIS Servernb_NO
dc.subjectMilGeo-offisernb_NO
dc.titleGeoprosessingstjenester - Muligheter ved bruk av ArcGIS Server eller OS GISnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record