Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMelsås, Mette Strengen
dc.date.accessioned2014-08-01T11:58:41Z
dc.date.available2014-08-01T11:58:41Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/216581
dc.description.abstractDet er usikkerhet i sanitetsmiljøet i Sjøforsvaret i forhold til når en skal benytte røde kors emblemet om bord. Sanitetspersonellet om bord bør slippe å forholde seg til usikkerhet om gjeldende regelverk i krigens folkerett. Det bør være et avklart forhold. Problemstilling: "Analyse og drøftelse av plikten til å utføre oppgaver med utelukkende medisinske formål for saniteten til sjøs." Hensikten med oppgaven er å analysere hva som er gjeldende rett på fartøy i henhold til Genèvekonvensjonene av 12. august 1949 med tilleggsprotokoller. Deretter anvende gjeldende rett på typetilfeller av oppgaver som Sjøforsvarets sanitetspersonell er satt til å gjøre, og tilslutt gjøre hensiktsmessighetsbetraktninger basert på dette. Oppgaven vil benytte eksempler fra militære operasjoner som er under nivået for væpnet konflikt; anti-pirat operasjonene i Adenbukta og det Indiske hav. Forsvaret skal i henhold til "Direktiv om etterlevelse av enkelte folkerettsforpliktelser vedrørende saniteten” forholde seg til konvensjonene uansett konfliktnivå, i forhold til de aktuelle problemstillinger som behandles i oppgaven. Videre har Sjøforsvaret nylig inngått avtale om kjøp av nytt logistikkfartøy, et multirollefartøy. Fartøyet skal fylle ulike funksjoner, disse er blant annet hospital og etterforsyning av ammunisjon, forbruksartikler og petroleumsvarer. Dette er kapasiteter som i et folkerettsperspektiv kan være utfordrende å håndtere på samme fartøy. Nytt logistikkfartøy defineres som krigsfartøy. Personellet må være klar over hvilke roller de har blandet på samme fartøy og hvilke begrensninger og muligheter det gir i forhold til krigens folkerett. Sanitetspersonell med sanitet som hovedfunksjon skal merkes med emblemet rødt kors på hvit bunn, minimum med armbind. Sanitetspersonellet skal samtidig bære sanitetsidentitetskort. Alt sanitetsmateriell tilhørende dette personellet og deres avdelinger skal også være merket med rødt kors på hvit bunn. Sanitetspersonellet kan utføre tilleggsfunksjoner som ikke er til skade for motstanderen. Det anbefales at avdelingssjef søker Forsvarssjefen om dispensasjon for sanitetspersonellet til å gå vakt ved landligge i Norge.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsjøforsvaretnb_NO
dc.subjectsanitetnb_NO
dc.subjectkrigens folkerettnb_NO
dc.subjectgenevekonvensjonenenb_NO
dc.titleKrigens folkerett og sanitet på Sjøforsvarets fartøynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber76nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel