Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Rune
dc.date.accessioned2014-08-01T11:52:28Z
dc.date.available2014-08-01T11:52:28Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/216575
dc.description.abstractDenne studien omhandler Hærens forberedelser for en sikkerhetspolitisk krise, med vekt på utdanning, øving og trening i Hærens taktiske avdelinger. Studien vil først etablere en forståelse av hva en krise er, og hvordan norske myndigheter vil håndtere en krise. Krisehåndteringen nasjonalt setter rammebetingelsene for hvordan Hæren som del av Forsvaret er forventet å bidra i krisehåndteringen. Nasjonale myndigheter bygger sin krisehåndtering på fire prinsipper. Dette er ansvars-, nærhet-, likhet- og samvirkeprinsippet. Disse prinsippene gjelder for det strategiske nivået i håndteringen av kriser generelt. De er ikke like anvendbare for det taktiske nivået i Hærens involvering og håndtering av den samme krisesituasjonen. Hæren er en del av de sentrale myndighetenes apparat for å gjennomføre en god krisehåndtering i en sikkerhetspolitisk krise. Studien ser på hvilke prinsipper som kan anvendes for å definere hvordan Hærens forberedelser bør gjennomføres for å sikre ivaretagelse av myndighetenes målsetning i den aktuelle håndteringen av en sikkerhetspolitisk krise. De prinsippene denne studien har valgt å legge til grunn er evne til å forsvare nasjonale interesser, evne til å forhindre en uønsket opptrapping, og evne til å være forberedt på en mulig opptrapping av krisen. Disse prinsippene benyttes til å analysere Hærens forberedelser for å håndtere en sikkerhetspolitisk krise. Analysen vil ta for seg Hæren i to søyler. Den første søylen er kompetansesøylen, som er definert som Krigsskolen og Hærens Våpenskole. Søyle to, den operative søylen, består av Brigade Nord, Garnisonen i Sør-Varanger og Hans Majestets Kongens Garde. Sett opp mot de tre prinsippene lagt til grunn for den taktiske forberedelsen for en sikkerhetspolitisk krise, kan det se ut som Hæren vektlegger i stor grad vektlegger sine forberedelser mot det som er definert som den dimensjonerende oppgaven. Den dimensjonerende oppgaven er høyintensive, offensive operasjoner i brigaderammen. Dette betyr at krisehåndtering som et eget emne prioriteres i liten grad. De forberedelsene som gir effekt mot krisehåndtering, fokuseres i stor grad mot avskrekking, mens evnen til å forhindre en uønsket opptrapping synes svært lite vektlagt i den utdanning, trening og øving som Hæren gjennomfører. Beroligelse av en motpart er i Hæren ikke en oppgave som gis oppmerksomhet i forberedelsene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectforsvaretnb_NO
dc.subjecthærennb_NO
dc.subjectkrisehåndteringnb_NO
dc.titleHæren i sikkerhetspolitiske kriser: hvor relevant?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber85nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record