Show simple item record

dc.contributor.authorHerberg, Marius
dc.date.accessioned2014-08-01T11:05:21Z
dc.date.available2014-08-01T11:05:21Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/216551
dc.description.abstractFor å kunne prestere i en tid med nye kompetansebehov må Forsvaret tiltrekke og velge ut militære ledere som evner å håndtere usikkerhet, samt er fleksible og tilpasningsdyktige. I hvilken grad personlighetstrekk kan bidra til å forklare ulike prestasjoner har vært omdiskutert. Imidlertid har tematikken fått fornyet og økt oppmerksomhet i de senere år. Hensikten med denne studien var derfor å undersøke sammenhengen mellom et mer spesifikt personlighetstrekk som hardiness (psykologisk robusthet) og ulike fasetter av individuelle prestasjoner. Målet med studien var å få en økt forståelse av hardiness-begrepet, undersøke relasjonen til andre relevante fenomen, og klarlegge om trekket hadde en unik effekt på ulike prestasjoner. Det var forventet en positiv sammenheng mellom hardiness og de variablene som representerte skole- og jobbprestasjoner, selv når det var kontrollert for femfaktormodellen (FFM). Datagrunnlaget i studien stammet fra en periode på fire år for et utvalg kadetter (n = 153-295) ved Forsvarets krigsskoler. I tillegg ble dataen samlet inn på flere måletidspunkter og fra både objektive og subjektive mål på prestasjoner. Resultatene fra studien viste at både hele og deler av hardiness-konstruktet bidro til å forklare bestemte typer jobbprestasjoner utover femfaktormodellen (FFM). Samtidig var hardiness noe uventet ikke relatert til akademiske prestasjoner. Funn blant dimensjonene i hardiness viste videre at challenge var positivt relatert til skolens vurdering av militære lederprestasjoner. I tillegg var commitment positivt relatert til opplevd spesifikk militær kompetanse. Endelig var control positivt relatert til egenvurdert generelle militære lederprestasjoner. Av trekkene i FFM så predikerte Concientiousness både akademiske prestasjoner og jobbprestasjoner på de objektive kriteriene. De øvrige trekkene Extraversion, Agreeableness, Emotional Stability og Openness viste alle en signifikant og unik innflytelse på enkelte indikatorer på prestasjoner. Resultatene fra studien forslår tre konklusjoner. For det første fant studien at et mer spesifikt personlighetstrekk som hardiness kan forklare prestasjoner utover trekkene i FFM. For det andre klargjør funnene at et underliggende trekk kan forklare en sammenheng som det overordnede personlighetstrekket ikke kan. De tre fasettene i hardiness; commitment, control, og challenge, viste en sterkere forklaringskraft enn totalskåren på alle hypotesene. For det tredje demonstrerer funnene betydningen av en mer utstrakt og variert modell for å undersøke relasjonen mellom personlighetstrekk og prestasjoner. Ikke minst bidrar studien til å kaste lys over den komplekse sammenhengen mellom personlighetstrekk og prestasjoner innenfor rammen av strategisk kompetanseledelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectpersonlighetspsykologinb_NO
dc.subjecthardinessnb_NO
dc.subjectfemfaktormodellennb_NO
dc.subjectforsvaretnb_NO
dc.titleStrategisk kompetanseledelse i Forsvaret: Er det sammenheng mellom personlighetstrekk og prestasjoner?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber86nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record