Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjørgo, Petter
dc.date.accessioned2014-07-31T13:54:44Z
dc.date.available2014-07-31T13:54:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/199170
dc.description.abstractStudier av politiske beslutninger relatert til deltakelse i internasjonale operasjoner, har til nå konsentrert seg om de faktiske bidragene Norge har stilt med. Denne studien setter søkelyset på forespørsler om styrkebidrag som Norge har avslått. Tidsrommet som er analysert er fra 1990-2013. Kildegrunnlaget til studien er norske aviser. Årsakene til avslag og den politiske argumentasjonen knyttet til disse står sentralt. Problemstillingen er: Internasjonale operasjoner: hvorfor har Norge takket nei? Studien baserer seg på funn av om lag 20 tilfeller der regjeringen har avslått en forespørsel om styrkebidrag. Av disse er åtte tilfeller presentert og analysert som en del av studien. Gjennomgangen av tilfellene viser at det er flere årsaker til at en avslår deltakelse. Men alle tilfellene som er omtalt i denne studien kan helt eller delvis forklares ut fra tre faktorer. Disse er knyttet til mandat, ressurser eller indre politiske forhold. I studiens drøftingsdel blir disse faktorene analysert. Hovedfunnet i studien er at avslag som oftest er begrunnet med manglende ressurser. Imidlertid viser det seg at denne begrunnelsen primært er knyttet til avslag til FN generelt, og til det afrikanske kontinentet spesielt. Årsakene til avslag til NATO eller USA er i større grad relatert til mandat eller intern uenighet innad i regjering. Bruk av aviser som kilde har også gitt muligheten til å se nærmere på hvordan det politiske miljø nytter media for å forankre politiske beslutninger i utenrikspolitikken. Her er det tydelig at generelle problemstillinger i større grad enn konkrete forespørsler om bidrag, blir grunnlag for offentlig debatt. Unntakene til dette funnet er primært avslaget til en forespørsel fra NATO om å sende norske spesialstyrker til Sør-Afghanistan. Kildegrunnlaget har også gjort det mulig å se hvordan media dekker utenrikspolitiske saker. Det er flere avslag som er kjent for avisene, blant annet gjennom NTB, som ikke blir omtalt i avisene. Det er videre forskjeller på hvilke aviser som dekker hvilke type avslag. Generelt kan en si at Aftenposten og VG er mest opptatt av saker som er direkte relatert til norske sikkerhetsinteresser. Dagsavisen, Vårt Land og Klassekampen er de som i størst grad dekker avslag til deltakelse i humanitære operasjoner i regi av FN.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleInternasjonale operasjoner: hvorfor har Norge takket nei?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber83nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel